ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ލުއި ޚަބަރު - މަރްޖާވާން

"މަރްޖާވާން" އަށް ތިން ދުވަހުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް!

  • ފިލްމު ރިލީޒްކުރީ 15 ނޮވެމްބަރުގަ
  • އެ ފިލްމު އަންނަނީ އެއްފަހަރާ ގިނަ ސިނަމާތަކެއްގައި ސްކްރީން ކުރަމުން

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 18 ނޮވެންބަރު 2019 | ހޯމަ 15:37 1,956

މަރްޖާވާން ގެ ޕޯސްޓަރެއް - ގޫގުލް

މި ހިނގާ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ފަނަރަ ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ބޮލީވުޑް ފިލްމު "މަރްޖާވާން" އަށް ތިން ދުވަހުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ފިލްމު އެޅުވިތާ ތިން ދުވަހުން 24.42 ކުރޯޑް އެ ފިލްމަށް މިވަނީ ލިބިފައެއެވެ.

މިލަފް މިލަން ޒަވޭރީ ޑައިރެކްޓްކޮށް ނެރެފައިވާ އެ ފިލްމާ ދޭތެރޭ ފިލްމީ ބައެއް ކްރިޓިކުންގެ ވެސް އުންމީދު ބޮޑުވެފައިވާއިރު އެ ފިލްމަށް ކްރިޓިކުން އަންނަނީ ތައުރީފް ކުރަމުންނެވެ. އެ ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސިދާތު މަނހޯތުރާ އެވެ. އަދި އޭނާ އާއެކު ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެންނަނީ ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިރާ 2 އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ތާރާ ސުތައިރާއެވެ.

ރޮމޭންޓިކް އެކްޝަން ފިލްމު "މަރްޖާވާން" ގައި ވިލަންގެ ރޯލުން ކުޅަދާނަ އެކްޓަރު ރިތޭޝް ދޭޝްމުކް ފެންނަ އިރު އެ ފިލްމު އަންނަނީ ގިނަ ސިނަމާތަކެއްގައި އެއްފަހަރާ އަޅުވަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

"މަރްޖާވާން" އަކީ މިލަފް ހެދި "ސަތިޔަމަވޭ ޖަޔަތޭ" އަށް ފަހު ޑައިރެކްޓްކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް