ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 19:39
އައިޖީއެމްއެޗް ފްލޫ ކްލިނިކް
އައިޖީއެމްއެޗް ފްލޫ ކްލިނިކް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
އައިޖީއެމްއެޗް ފްލޫ ކްލިނިކް
އައިޖީއެމްއެޗް ފްލޫ ކްލިނިކަށް 1،550 މީހުން ވަނީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައި
 
ފްލޫ ކްލިނިކް ހުންނަނީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާއާ ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފްލޫ ކްލިނިކަށް 1,550 މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި 261 ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. މި ރޯގާއާ ގުޅިގެން 48 މީހުން މިހާތަނަށް އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ އިރު 24 ކުދިން މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ މިހާރު އެބަލީގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވަނީ 6 މީހުން ކަމަށެވެ. މި ރޯގާގައި ދެމީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު ހިމެނެނީ 26 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 51 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ.

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާއާ ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި ވަނީ މާބަނޑު މީހުންނަށް އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމެޖެހިފަ އެވެ. އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެ ނިއަލަށް 335 މާބަނޑު މީހުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކާއި ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި އައިޖީއެމްއެޗުގެ ފްލޫ ކްލިނިކް ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިރު 24 ގަޑިއިރު ވަންދެން އެ ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް