ބުރާސްފަތި 16 ޖުލައި 2020
02 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 25
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ނޮވެމްބަރު

"ނޮވެންބަރު" ގެ ޓީމުން ދެން ފުރާނީ ސިންގަޕޫރަށް!

  • ނޮވެމްބަރުގެ މަންޒަރުތައް ވަނީ ލ އަތޮޅު އަދި ކ.ތުލުސްދޫގައި ވެސް ނަގަފައި
  • ގިނަ އާ ތަރިންތަކެއް ފިލްމުން ފެންނާނެ ކަމަށް މޮގާ ބުނި

ކ. މާލެ | 18 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޯމަ 00:03 | 9,062

ނޮވެމްބަރުގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން - ފޭސްބުކް

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓުން އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ލޯބީގެ ފިލްމު "ނޮވެންބަރު" ގެ މަންޒަރުތައް ނަގަން ސިންގަޕޫރަށް ދިޔުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޓީމުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއްގައި ބުނީ ސިންގަޕޫރުގައި ޝޫޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަންޒަރުތައް ނެގުމަށް މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ފުރާނެ ކަމަށެވެ. ޖުމްލަ 11 ވަރަކަށް އެކްޓަރުންނާއެކު ސިންގަޕޫރު ޝޫޓިން ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ ފަނަރަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

"ނޮވެންބަރު" ގެ މަންޒަރުތަކެއް މިހާރު ވަނީ ލ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގެ އިތުރުން ކ. ތުލުސްދޫގައި ވެސް ނަގާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން މާލޭގައި ވެސް ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ދަނީ ނަގަމުންނެވެ. މޮގާ ބުނީ ޖުމްލަ 40 ޕަސެންޓް ވަރު މިހާރު ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖުމަލް އަދި މަޖޫ އާއެކު ޝަލަބީ

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން މޮގާ ބުނީ، ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން މަރިޔަމް މަޖުދާގެ އިތުރުން ޖުމައްޔިލް ނިމާލް ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް ދެން ފެންނާނީ ގިނައިން އާ ތަރިން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އާ ތަރިންގެ އެކްޓިން ވެސް ވަރަށް ކަމުދާ ކަމަށާއި ހުރިހާ ތަރިންގެ އެކްޓިންނާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި ފްރެންޗައިޒް ޝޯވ މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން އެކަކުން ވިދާލި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު ޕްރެޒެންޓަރު މޫސާ ވަސީމް އަދި މޭނާ ހައްސާން ފަދަ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ފަންނާނުން "ނޮވެންބަރު" އިން ފެންނާނެއެވެ.

މޫސާ ވަސީމް ޝޫޓިންގައި

އަހްމަދު ތޮލާލް އާއި އައިޝަތު ފުއާދުގެ ސްކްރީން ޕްލޭއަކަށް އައިޝަތު ފުއާދު އަދި އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކުރާ އެ ފިލްމުގެ ލަވަ ތަކުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޮގާ ބުންޏެވެ. މޮގާ ބުނީ ކުރީ ފިލްމު ތަކުގެ ލަވަތައް ނެރުނު ގޮތާ ޚިލާފަށް މިފަހަރުގެ ފިލްމުގެ ލަވަތައް ނެރޭނީ ހުރިހާ ލަވައެއް ނިންމުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

ކުޅަދާނަ ކެމެރާމަން އަދި ޑައިރެކްޓަރު އަހްމަދު ޝިނާން ޑައިރެކްޓްކުރާ "ނޮވެންބަރު" އަކީ ޑާކްރެއިން އިން މިހާތަނަށް އުފައްދާ އެންމެ ބަޖެޓު ބޮޑު ފިލްމުކަން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.