ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓް

އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތުހުމަތާއެކު ސަޓޯ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

  • ޝާން އާއި ހުމާމަކީ އަފްރާޝީމް އަވަހާރަ ކޮށްލުމަށް ދިން ހަމަލާ ރޭވުމުގެ މޭސްތިރިޔާ ކަމަށްބުނާ އަޒްލިފް ރައޫފްގެ ގާތް ދެ އެކުވެރިން
  • އަޒްލިފް ރައޫފާއި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންއާ ވެސް ގާތް ގުޅުމެއް އޮވޭ

ކ. މާލެ | 17 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 22:02 | 6,442

ހ. ހިކޯސްޓް އަލީ ޝާން - ގޫގުލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގައި ހ. ހިކޯސްޓް އަލީ ޝާން (ސަޓޯ)ގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް، ގޮތްނޭނގޭގޮތަށް މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަމުންދާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުގައި ހާމަކުރުމާއި ގުޅިގެން ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑް) ގައި ޝާން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާ އިން ސަސްްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ޝާން ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. ޖީއެމްއައިޒެޑްގައި ޝާން އަދާ ކުރަމުން ދިޔައީ ތިލަފުށީ ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަގާމެވެ.

ޝާން އަކީ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓެއްގެ އިތުރުން ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުންނާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ މީހެކެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ކުރިން ޝާން ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ކޯލިޝަން އެމްޑީއޭގެ އެކްޓިވިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފަ އެވެ.

ގޮތްނޭނގޭގޮތަށް މަރާލެވިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައި، އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅޭ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ، އަފްރާޝީމާ ދީނީ ގޮތުން ހިޔާލު ތަފާތުވާ ބަޔަކު، އޭނާ އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަޒްލިފް ރައޫފާ ކަމަށެވެ. އޭރު އަޒްލިފް ރައޫފަކީ ސިފައިންގެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހެކެވެ. އަދި އޭނާއަކީ އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ހަމަލާގެ މޭސްތިރިޔާ ކަމަށްވެސް އެރިޕޯޓްގައި ވެއެވެ.

ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން އަޒްލިފަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް މީހެކެވެ. އަދި ޝާން އާއި އަފްރާޝީމް އަވަހާރަ ކޮށްލި މައްސަލާގައި މަރަށް ހުކުމް ކޮށްގައި ހ. ލޮބީ ހުސައިން ހުމާމަކީ އަޒްލިފް ރައޫފްގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިން ނެވެ.

އަޒްލިފް ރައޫފް ވަނީ އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން ދަނިކޮށް، ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ގޮސްފަ އެވެ. އޭގެފަހުން އޭނާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ރަސްމީ އިދާރާއަކުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ޝާންގެ މައްޗަށް ވެސް ދައުވާ ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ޝަރީއަތުން ނިންމާފައިވަނީ އެދައުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާކަމަށެވެ. އެމައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެ އަހަަރެއްހާ ދުވަހު ޝާން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ވެސް ބަހައްޓާފައި ވެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.