ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އަލިފާންގަނޑު: މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ނުރައްކާތެރި ރަނގަބީލެއް!

  • 100 އަށްވުރެ ގިނަ އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ރޯވެފައި
  • 150،000 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ދަނީ އަދަމުން
  • ވައި ދައުރުވަމުންދާ ގޮތުން އަލިފާންގަނޑު ބޮޑުވެ ދަނީ ފެތުރެމުން

ކ. މާލެ | 17 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 02:44 | 2,967

އަލިފާން ރޯވެ އަނދަނީ - ދި ގާޑިއަން

ދުނިޔޭގެ ފުއްޕާމޭ ކަމަށް ބުނާ އެމެޒޯން ޖަންލީގެ ރޯވި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ތިންމަސް ހަމަނުވެއެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މިވަނީ މިފަދަ ބޮޑު އަލިފާނުގަނޑެއް ރޯވެފައެވެ. ތަފާތު އެތައް ބާވަތުގެ ޖަނަވާރާއި ގަސްގަހާގެހީ މިއަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނެތިގޮސްފައިވާއިރު، މިހާރު އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޖަންގަލިތަކުގަޔާއި، އެގައުމުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ އަލިފާން ރޯވެފައެވެ. މި ހާދިސާގައި ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު މާޔޫސްވެފައިވާއިރު، އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ރޯވާ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވޭނީ ދެތިން މަސްދުވަހުން ކަމަށް ކަމާބެހޭ މާހިރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ވައި ދައުރުވާގޮތާއި، ވައި ބަދަލުވާނެ މިސްރާބެއް މިހާރު ނޭނގެއެވެ. އަދި ވައި ދައުރުވަމުންދާ ގޮތުން އަލިފާންގަނޑު ބޮޑުވެ ފެތުރެމުންދާކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެއެވެ.

އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަމުން

އޮސްޓްރޭކިޔާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ކްއީންސްލެންޑްގައި ވައި ބާރުވުމުގެ ސަބަބުން އަލިފާން ވަނީ އިތުރަށް ބޮޑުވެފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ސިޑްނީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އިތުރަށް މަތިވާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. އަލިފާންގަނޑު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްކުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ވައިޖެހެމުންދާ މިސްރާބު ބަދަލުވާ ގޮތަކުން އަލިފާންގަނޑު އިތުރު އެހެން ދިމާލަށް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ.

މިހާރު ކްއީންސްއައިލެންޑް އަދި ނިއުސައުތް ވޭލްސްގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ރޯވެފައެވެ. އެގޮތުން 150،000 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް އަދަމުންދާ ކަމަށް މިއަލިފާންގަނޑު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އަލިފާންގެ ހޫނުން ފިނިހޫނުމިން މަތިވުމުގެ ސަބަބުން ''ޑްރައި ލައިޓްނިން'' އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ބޮޑު ކަމަށް. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ވެސް އިތުރު އަލިފާންގަނޑުތައް ރޯވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް. މިހާރު ކްއީންސްލޭންޑްގެ ފިނިހޫނުމިން ވަނީ އާންމުކޮށް ހުންނަ ވަރަށްވުރެ 08 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް މަތިވެފައި.

~ -އޮސްޓްރޭލިޔާ ގެ މޫސުން ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތެއް-

އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުން ނިއު ސައުތް ވޭލްސްގެ ފަޔަރ ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނަރ ޝޭން ފިޒެއިމޮންސް ވިދާޅުވީ އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ފިނިހޫނުމިން މަތިވުމާ، ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވުމާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތީ ވެސް ހޫނު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ވުމެވެ. މީގެއިތުރުން ފިޒެއިމޮންސް ވިދާޅުވީ ނިއު ސައުތް ވޭލްސްގައި މިއަހަރު ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު 2018ގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑަށްވުރެ 04 ގުނަ ބޮޑު ކަމަށާއި، ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވުމުން 12 ސަރަހައްދެއް ހަނަފަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގިނަ އަވަށްތަކުން މީހުން ވަނީ ހުސްކޮށްފައި

ބާރުގެ މިނުގައި އަލިފާންގަނޑު ފެތުރެމުންދާއިރު، މިހާތަނަށް 03 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި މީގެން ދެމީހަކު މަރުވީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ފެތުރެމުން ދިޔަ އަލިފާންގަނޑުން ސަލާމަތްވާން ކާރުގައި ދަނިކޮށް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެތަކެއް ސްކޫލެއް ބަންދުކޮށް ގިނަ އަވަށަކުން ވަނީ މީހުން ހުސްކޮށްފައެވެ.

އޮސްޓޭލިޔާގެ އެކި އަވަށްތަކާއި، ޖަންގަލިތަކުގައި ހިންގަމުންދާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގަމުންދާ ދުވެލީގައި، ނުހުއްޓި ކުރިއަށްދާނަމަ އެއީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ނުރައްކާތެރި ރަނގަބީލެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސިފަކުރަމުންނެވެ. އަދި ޖަންގަލީތަކުގައި ހުރި ގިނަ ގަސްތަކާއި، ޖަނަވާރާއި ސޫފާސޫފި ނެތިދިއުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ. ތިމާވެއްޓަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން މަސައްކަތްކުރުން ލަސްވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.