ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ޖަޕާނުން އަލިފާން ނިއްވާ އުޅަނދެއް ޑިޒާސްޓަރ އޮތޯރިޓީ އަށް ހަދިޔާކޮށްފި

  • އެވެހިކަލް އެމްއެންޑީއެފާ ހަވާލުކުރަން އެންޑީއެމްއޭއިން ވަނީ ނިންމާފަ

ކ. މާލެ | 16 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 14:12 | 4,642

ޖަޕާނުން ޑިޒާސްޓަރ އޮތޯރިޓީއަށް ހަދިޔާކުރި ވެހިކަލް ކަސްޓަމްސްއިން ކްލިއަރ ކުރަނީ -- - ޓްވިޓަރ

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އަލިފާން ނިއްވަން ބޭނުންކުރާ އުޅަނދެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނީ އެ ވެހިކަލަކީ ޖަޕާނުގެ ދަ ގްރާންޓް އެސިސްޓެންސް ފޮ ގްރާސް ރޫޓްސް ހިއުމަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް (ޖީޖީޕީ)ގެ ފަރާތުން އެންޑީއެމްއޭއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ވެހިކަލެއް ކަމަށެވެ.

އެންޑީއެމްއޭ އިން ބުނީ، ކަސްޓަމްސް އިން އެ ވެހިކަލް ނެރެ، މިހާރު އެންޑީއެމްއޭ އިން އެ ވެހިކަލާ ޙަވާލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ވެހިކަލް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސަސްއަށް ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުކުރާނެ ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރަށް މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހަށް އެއް އަހަރު ފުރޭއިރު، ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ވަނީ ވެފަ އެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ނޮން ޕްރޮޖެކްޓް ގްރާންޓް އެއިޑްގެ ދަށުން އެމްއެންޑީއެފަށް ގިނަ އުޅަނދުތަކެއްގެ އިތުރުން، އިތުރު ވަޞީލަތްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަލިފާން ނިވާ 24 އުޅަނދު ޖަޕާނުން ހަދިކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި 13 ފަޔަރ ފައިޓިންގ ވެހިކަލް، 9 ކެމިކަލް ޓެންޑަރ (ފޯރމް ޓެންޑަރ) ވެހިކަލް އަދި ރެސްކިއު އަށް ބޭނުންކުރާ ދެ ވެހިކަލް ހިމެނޭ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. އެ ވެހިކަލްތަކުގެ އިތުރުން 300 ފަޔަރ ފައިޓިންގ ސޫޓް ހަދިޔާކުރި އެވެ.

މީގެއިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 2.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (43 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ހަދިޔާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު (30.8 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އަގުހުރި ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.