ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 15:33
އައިޖީއެމްއެޗް އިމާރާތް
އައިޖީއެމްއެޗް އިމާރާތް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
އެން1އެން1 ފްލޫ
މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
 
އެކަކު މަރުވީ ބ. އޭދަފުށީގައި
 
އެޗް1އެން1 ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 82 މީހުން މިހާރު ވަނީ ފެނިފަ

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާ އެޗް1އެން1 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބ. އޭދަފުށީގައި މަރުވެފައިވަނީ 53 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބ. އޭދަފުށީގައި އަންހެނަކު މަރުވި އިރު އޭނާ އަށް ދިޔައީ ރޯގާ ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އެ އަންހެން މީހާ އަކީ ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ހުންނަ މީހަކަށްވާއިރު އޭނާ އަށް އެޗްވަންއެންވަން ޖެހިފައިވާ ކަމުގެ އަލާމާތްތައް ފެނިފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ. އަދި އެރަށުގައި ރޯގާ ވަރަށް ބާރު މިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އައިޖީއެމްޗުގައި ފ. ނިލަންދޫގެ މީހަކު ވެސް މަރުވެފައިވާ އިރު އެމީހާ ވެސް މަރުވެފައި ވަނީ ރޯގާ ޖެހިގެން ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ފެތުރިފަ އެވެ.

އައިޖިއެމްއެޗުގައި މަރުވި މީހާއަކީ ކިންޑީ އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ ބަލިހާލުގައި އުޅޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ. 

ރަސްމީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ދެ މީހުންނަށް އެޗްވަންއެންވަން ޖެހިފައިވާ ކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އެޗްވަންއެންވަން ޖެހިފައިވާ 82 މީހުން މިހާރު ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް