ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ރާއްޖެ - ޏ. ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލަކުގައި ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ސާވޭއެއް ފަށައިފި

  • ސާވޭ ފަށާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
  • 18 އިނިއުމަރޭޓަރުން ބައިވެރިވޭ
  • އަންނަ ހަފްތާގައި އެޕޮއިންޓްމެންޓް ދޫކުރަން ފަށާނެ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 15 ނޮވެންބަރު 2019 | ހުކުރު 11:51 2,235

ފުވައްމަލަކު ސިޓީގެ މޭޔަރު ފަލާހު އާއި ކައުންސިލްގެ ބައެއް ފަރާތްތައް - ޓްވިޓަރ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ސާވޭއެއް ފަށައިފިއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ސާވޭ ފަށާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. ސާވޭ ފެއްޓުމުގެ ގޮތުން ސިޓީގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ފަލާހު ޝަރީފް ވަނި އެކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނަށް، ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު އަޅާފައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ، ޖުމްލަ 18 އިނިއުމަރޭޓަރ އެކު ފެށި އެ ސާވޭގައި މުޅި ރަށް ކަވަރ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމެންޓުން ބިދޭސީން ގާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ފެއްތުމުގެ ގޮތުން ފަށާފައިވާ ''ރެގިއުރަލައިޒޭޝަން'' ޕްރޮގްރާމްގެ އެޕޮއިންޓްމެންްޓް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށާނެ ކަމަށްވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

ސާވޭގެ ބައިވެރިން. ފޮޓޯ: ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ޓްވިޓަރ

އާބާދީގައި އަށްހާހަަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ފުވައްމުލަަކުގައި 1000 ހާ ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރެއެެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ބިދޭސީންނަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށް ގެންދާ ''ރެގިއުރަލައިޒޭޝަން'' ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 3938 ބީދޭސީއަކުގެ ޕްރޮގްރެސް ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބޮޑު އަދަދެއް ހިއްސާ ކުރަނީ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް