ބުދަ 11 ޑިސެންބަރު 2019
02 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ރާއްޖެ - ޖޭއެސްސީ

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސްކަމަށް ހިސާން ހުސެއިން

  • ހިސާން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ 80 ވަނަ ޖަލްސާގައި
  • ހިސާންއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 13 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުދަ 15:37 4,084

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސެއިން އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސްކަމަށް ހިސާން އައްޔަންކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފަނޑިޔާރި އަރީފް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ތަންނުދޭކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ.

ޖޭއެސްސީއިން އަންނަނީ ފަނޑިޔާރު އަރީފްއާ ގުޅޭ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ބަލަމުންނެވެ. ޖޭއެސްސީން އެންމެ ފަހުން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ފަނޑިޔާރު އަރީފްގެ 14 ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އެ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެވުނު ހިސާން ހުސައިންއަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރެވެ.

ހިސާންއަކީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރުއީ ދާއިރާގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަނބަލެކެވެ. އެގޮތުން ހިސާން ވަނީ ރައީސް ޔާމިންގެ ދައުރުގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ތަފާތު އެކި ދައުވާތަކުގައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް