ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ

މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހު ހަފުތާގައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓް ރާއްޖެއަންނާނެ: އެމްއެމްޕީއާރުސީ

  • 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަންނަ ދުވަހު ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް އޮންނާނެ
  • އެމްއެމްއެމްޕީއާރުސީން މިހާރު ކުރަނީ ހަމައެކަނި ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަންގެ މަސައްކަތް
  • މިއަހަރުގެ ކޮންމެ ހަތަރު ދުވަހަކަށް ޕްރޮމޯޝަން ހަރަކާތެއް ހިންގާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 12 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 13:01 | 3,665

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހު ހަފުތާގައި މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް އަންނަ 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެއަންނާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަރކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޠައްޔިބު މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ، 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހު ހަފުތާގައި ރާއްޖެއަންނާނެ ކަމަށާއި އެކަން ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކަށް އެކުންފުނިންނާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާ ދެއްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ މިއަހަރު ނިމޭއިރު 1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރާތް ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޓާގެޓެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެހެންކަމުން ރައީސް ޞާލިޙްގެ ވިދާޅުވި ޓާގެޓަށް މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހު ހަފުތާގައި ވާޞިލު ވެވޭނެ ކަމަށް ޠައްޔިބު ވިދާޅުވި އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރާތްކުރި އަހަރުކަމަށް ވެއެވެ.

ޠައްޔިބު ވިދާޅުވީ، އެކުންފުނިން މިހާރު ކުރާ ހަމައެކަނި ކަމަކީ، ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމާއި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ޙަރަކާތް ހިންގުން ކަމަށެވެ. ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެންޑޭޓްތަކަށް ބަދަލުގެނެސް، ވިޔަފާރި ކުރިކަމަށްވިޔަސް، އެމްއެމްޕީއާރުސީ އަޞްލު އުފެއްދި ބޭނުން ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ އަޞްލު މެންޑޭޓްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކިއެކި ޤައުމުތަކާއި ސިޓީތަކުގައި ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް މިއަހަރު 27 ފެއާރގައި ބައިވެރިވެ، 13 ރޯޑް ޝޯވްގެ އިތުރުން އެކިއެކި ޙަރަތާތްތައް ހިންގާފައިވާއިރު، ޖުމްލަކޮށް، ކޮންމެ ހަތަރު ދުވަހަކަށް ޕްރޮމޯޝަނަލް ޙަރަކާތް ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަޅުރަށްތަކަކާއި ފަޅުތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް 57 ތަނެއް ވިއްކައިގެން، މިހާތަނަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަށްވި ނަމަވެސް، މިހާރު އެކަން މަޑުމަޑުން ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޠައްޔިބު ވިދާޅުވީ މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިނުވާ މައްސަލަ ކަމަށެވެ. އެއަރޕޯޓް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެތަން މިތަނުން ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް ޖައްސާ، އަދި ރާއްޖޭ އެކިއެކި ހިސާބުތަކުގައި ވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު އެއަރޕޯޓްތަކެއް ހެދުމަކިީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ފަސޭހައިން ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވާން ޖެހޭކަމަށާއި، ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދްމަތް ލިބޭނެ، އެއަރޕޯޓްތަކެއް މިވީހާދުވަހު، ތަރައްޤީކުރެވިފައިނެތުމަކީ ރާއްޖެއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގެންޖެހުން ކަމަށް ޠައްޔިބު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.