ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - އިންޑިޔާ - ދިވެހިރާއްޖެ

އިންޑިއާއަށް ފިޔާ އިމްޕޯޓް ކުރަން ޖެހުނަސް ރާއްޖެއަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ނުވާނެ

  • ފިޔާ ލިބެން ދަތިވެގެން އުޅެނީ އޮކްޓޫބަރު މަހު އިންޑިއާ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން
  • ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 10 ނޮވެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 20:36 3,523

ފިޔާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ނުވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އިންޑިއާ އަށް ފިޔާ އިމްޕޯޓް ކުރަން ޖެހުނަސް ރާއްޖެއަށް ފިޔާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ނުވާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ އެމްބަސީން ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ފިޔާގެ އަގުތަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން 100،000 (އެއްލައްކަ) ޓަނުގެ ފިޔާ އެތެރެ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިންޑިޔާގެ ކޮންސިޔުމަރސް އެފެއަރސް މިނިސްޓަރު ރާމް ވިލަސް ޕަސްވަން ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިންޑިޔާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެމްއެމްޓީސީ ލިމިޓެޑުން މި މަހުގެ 15 އިން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15 އާ ދެމެދު އެ ގައުމަށް ފިޔާ އެތެރެ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޕަސްވަން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ބާޒާރަށް ފިޔާ ފޯރުކޮށް ދެނީ ނެޝަނަލް އެގްރިކަލްޗަރަލް ކޯޕަރޭޓިވް މާކެޓިން ފެޑެރޭޝަން އޮފް އިންޑިއާ ލިމިޓެޑުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، އެ ގައުމަށް ފިޔާ އިމްޕޯޓް ކުރަން ޖެހުނަސް ފިޔާ ލިބުމުގައި ރާއްޖެއަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އޮކްޓޫބަރު މަހު އިންޑިޔާ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ދަނޑުތައް ހަލާކުވެ ބޭނުންވާ ވަަރަށް ފިޔާ ނުއުފެއްދޭތީ ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަޑު ޖެއްސިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރާއްޖެ އަށް ފިޔާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ނުވާނެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ.

އިންޑިއާއަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެއް ގައުމެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިއާ އިން 2.2 ބިލިއަންގެ ފިޔާ އެހެނިހެން ގައުމުތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ޓްރޭޑްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް