ބުދަ 22 ޖެނުއަރީ 2020
4 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 27
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - އިނގިރޭސިވިލާތް

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ ބައެއް ޞަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

  • ފެންބޮޑުވި ހާދިސާގައި އެކަކު ވަނީ މަރުވެފައި
  • ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ގެ ތަކުގައި ނޫޅެވޭ ވަރަށް ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 10 ނޮވެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 09:09 2,780

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ފެންބޮޑުވެފައި - ގޫގުލް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ ޞަރަޙައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި އެ ޞަރަޙައްދުތަކަށް އެއް މަސް ދުވަހުން ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރަށް އެއް ދުވަހުން ވެހިފައިވެއެވެ.

ބައެއް ޞަރަޙައްދުތަކަށް 112 މިލި މީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނާއިރު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 110 ސަރަހައްދަކަށް މިހާރު ވަނީ ފެންބޮޑުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުލުހުންނާއި ޙަވާލާދީ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ޤައުމަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އަންހެނަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމީހާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ޑާބީޝިއާ ޞަރަޙައްދުގެ ޑާލޭޑޭލްގައިވާ ޑާވެންޓް ކޯރުން ކަމަށް ވެސް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ފިނިމޫސުން ފެށުމާއެކު އެ ޤައުމަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ބައެއް އަވަށްތަކުގެ ގެތަކަށް ފެންވަދެ ދިރިއުޅުމަށް ދަތިއުދަގޫވެފައިވާކަމަށް އިގިރޭސިވިލާތުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އިނގިރިސޭވިލާތުގެ އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ ޞަރަޙައްދުތަކަށް ފެންބޮޑުވެދާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތްކުރާ އެޖެންސީތަކުން އެކަމާގުޅޭ 150 އަށްވުރެ ގިނަ އެލަރޓް ނެރެފައިވާކަމަށް ޚަހަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް