ރާއްޖެ - އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސްއަކަށް ވަކި މީހަކު ހޮވުމަށް ރައީސް ތާއީދެއް ނުކުރައްވާ

  • ރައީސް ސޯލިހު އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ތާއިދުކުރެއްވުމަށް ނިންމާފައެއް ނުވޭ
  • ރައީސް ނަޝީދު ވެސް އަދި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އެންޑޯސް ކޮށްފައެއް ނުވޭ

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 9 ނޮވެންބަރު 2019 | ހޮނިހިރު 18:46 6,277

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސަށް ވާދަކުރައްވާ ދެ ބޭފުޅުން - ރާއްޖެ އެމްވީ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ( އެމްޑީޕީ)ގެ ނައިބް ރައީސް އަކަށް ވާދަކުރައްވަ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ރައީސް ސޯލިހު ތާއިދު ކުރައްވަން ނުނިންމަވާންކަން ހާމަވެއްޖެއެެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސަކު ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެނޑިޑޭޓުންނަކީ، ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާޒް އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަސްލަމެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދިން އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ދެ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއިދު ކުރައްވަން ރައީސް ނިންމަވާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ބެލެވޭ ގޮތުން އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ރައީސް ތާއިދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައިސްގެ އިންތިހާބުގައި ވަކި ބޭފުޅަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ނިންމާފައި ނުވާއިރު، ރައްްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ވަކި ބޭފުޅަކަށް ތާއީދު ކުރައްވާކަމަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަސްލަމްއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު އެމްޑީޕީ އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ތަމްސީލުކުރައްްވަމުން ގެންދަވާ އެއް ބޭފުޅާއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަދި މިހާރުގެ އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒަކީ ނިމިދިޔަ ވެރިކަމުގައި ޕާޓީގެ ހުރިހާ އިސްފަރާތްތައް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކުރި އިރު ޕާޓީއަށް ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ގޮވައިގެން ގަދަ ކަނޑުގައި ދަތުރުކުރި އެއް ފަރާތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް