ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2017 | ބުދަ 19:36
ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އޮރްދޮޣާން، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް ބުރޫ އެރުވުމުގެ އަގު ނެދަލޭންޑުން ދައްކާން ޖެހޭނެކަމަށް ދާދިފަހުން ތުރުކީގެ ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އޮރްދޮޣާން، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް ބުރޫ އެރުވުމުގެ އަގު ނެދަލޭންޑުން ދައްކާން ޖެހޭނެކަމަށް ދާދިފަހުން ތުރުކީގެ ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
ގޫގުލް
ތުރުކީ-ނެދަލޭންޑްސް
ތުރުކީން ނެދަލޭންޑްސް އާއި އެކު އޮންނަ މަތީ ލެވެލްގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް ކަނޑާލައިފި
 
ތުރުކީން ވަނީ، ނެދަލޭންޑްސް އިން ތުރުކީއަށް ކަަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސެޑަރު ވެސް އެނބުރި ތުރުކީއަށް ވަޑައިނުގެންނެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި

ތުރުކީން ނެދަލޭންޑްސް އާއި އެކު އޮންނަ މަތީ ލެވެލްގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް ކަނޑާލައިފި ކަމަށް ތުރުކީގެ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތުރުކީން ވަނީ، ނެދަލޭންޑްސް އިން ތުރުކީއަށް ކަަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުވެސް އެނބުރި ތުރުކީއަށް ވަޑައިނުގެންނެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ތުރުކީން އިން ނެދަލޭންޑްސް އާއި އެކު އޮންނަ ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ ކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ހޯދަ ދުވަހު، ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު ނޫމަން ކާޓުލްމަސް އެވެ.

ނެދަރލޭންޑްސްއާއި ތުރުކީގެ ގުޅުން ގޯސްވީ ތުރުކީ ސަރުކާރުގެ ދެ ވަޒީރަކު ވަޑައިގެން ތުރުކީގެ ރައީސަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ނެދަލޭންޑްސްގައި ބާއްވަން އުޅުނު އެއްވުންތައް ނެދަލޭންޑްސް ސަރުކާރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ތުރުކީން ނެދަލޭންޑްސްގައި ބާއްވަން އުޅުނު އެއްވުންތަކަކީ، ތުރުކީގެ ގާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހްތަކާމެދު އަންނަ އޭޕްރީލްމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ އެއްވުންތަކެކެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހްތައް ފާސްވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމު އުވާލައި ވެރިކަމުގެ ހުރިހާ ބާރުތައް ރައީސަށް ނަގުލް ކުރެވޭނޭއެވެ.

ނެދަލޭންޑްސް ގައި ތުރުކީ ދަރިކޮޅުގެ 400،000 މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް