އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
އެމްއެންޑީއެފް

މިއީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެއް ނޫން، އެއީ ޑްރިލްއެއް

  • ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވި

ކ. މާލެ | 9 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 02:57 | 3,882

ޙ. ފޯވިންޑްސް ގެ މަތީ ފްލޯރ އިން ދުން އަރަނީ - އެމްއެންޑީއެފް

ހެންވޭރު ފޯވިންޑްސް ގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމަށް ހީކޮށް މީހުންތައް އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވާން ފެށިއެވެ. އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީ ފްލޯއިން ސަލާމަތަށް އެދި މީހުން ގޮވަމުންދާ އަޑު އިވެއެވެ.

ބޯކޮށް ދުން އަރަމުން ދިޔައިރު އަލިފާން ނިންވާ ލޮރީތައް ދިޔައީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. މިއީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ނޫނެވެ. މިއީ އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުންދާ ފަޔަރ އެކްސަސައިޒްގެ މިއަހަރުގެ ސިލްސިލާކަމުގައިވާ "ޖައްފާރާ 2019"ގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނުތަކެކެވެ.

އިމާރާތުގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޑްރިލްގެ ބައިވެރިޔަކު ގޮވަނީ. ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ހަވީރު 15:15 ގައި ފެށި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް އަކީ އެމްއެންޑީއެފް އާއި ފުލުހުންނާއި، ރެޑް ކްރެސެންޓް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ހިންގި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އެ އެކްސަސައިޒް ގައި ފެންނަނީ ފޯވިންޑްސް އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވެގެން ސިފައިން އަލިފާން ނިއްވަން މަސައްކަތް ކުރާތަނެވެ. އިމާރާތުގެ މަތީގައި 5 ވަރަކަށް މީހުން ތާށިވެފައި ތިބިއިރު އިމާރާތުގެ ތިރީގައި އެ މީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭން ދެ އަންހެނަކު ދިޔައީ ގޮވަމުންދެއެވެ.

ހ. ފޯވިންޑްސް ސަރަހައްދުގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

އެމީހުން ސަލާމަތުން ނެރުމަށް ފަހު ހެންވޭރު ދަނޑަށް ގެންގޮސް ރެޑް ކްރޮސެންޓާއި، ހެލްތް އޮފިޝަލުން އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އަނިޔާވި މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދެއެވެ. ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކީ އެކްސަސައިޒް ނިންމާލާފައިވަނީ 17:45 ހާއިރުއެވެ.

އެކްސަސައިޒް ޖައްރާފާއަކީ، އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްއިން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ "ފަޔަރ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭން" ޓެސްޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށްގެންދެވޭ އެކްސަސައިޒެކެވެ. މި އެކްސަސައިޒްގައި ފަޔަރ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ ޒިންމާއާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި، އަލިފާން ނިއްވާ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމާއި ހުނަރު އަދި އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ފަރިތަކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.