ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
މާރިޔާ ދީދީ

ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ބައްދަލުވުމެއްގައި މާރިޔާ ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

  • އެ ތަގްރީރުގައި މިނިސްޓަރު ވަނީ ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ "ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ޕޮލިސީ" ގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފަ
  • އެ ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ދަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މެލްބަންގައި

ކ. މާލެ | 7 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 15:24 | 3,267

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ދީދީ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

"ނޯ މަނީ ފޮރ ޓެރަރ - މިނިސްޓީރިއަލް ކޮންފެރެންސް އޮން ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ" ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ތަޤްރީރުކުރައްވައިފިއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މެލްބަންގައި މިމަހުގެ 6 އިން 8 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހާސިންތާގައި ތަޤްރީރުކުރައްވަމުން، މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ، ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ "ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ޕޮލިސީ" ގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އޭގެއިތުރަށް މާލީގޮތުން ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިދިނުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ސަރުކާރުން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް އެކަމަނާގެ ތަގްރީރްގައި ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވަނީ، މާލީގޮތުން ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިދިނުމަށް މަގުފަހިވާ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމުގައި، ޤައުމީގޮތުންނާއި ސަރަޙައްދީގޮތުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.