ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2017 | ބުދަ 16:09
މި އަހަރު 521 މީހުން ގެނބިގެން މަރުވެފައިވޭ
މި އަހަރު 521 މީހުން ގެނބިގެން މަރުވެފައިވޭ
އަލްޖަޒީރާ
ރެފިއުޖީންގެ މައްސަލަ
މެޑިޓަރޭނިއަން ކަނޑު ހުރަސްކުރަނިކޮށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު
 
މިދިއަ އަހަރު މި މުއްދަތުގައި މަރުވެފައިވަނީ 471 މީހުން
 
މި އަހަރު 521 މީހުން ގެނބިގެން މަރުވެފައިވޭ

މިދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ނުވަ ހަފްތާއާ އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ނުވަ ހަފްތާގައި މެޑިޓެރޭނިއަން ކަނޑުގައި މަރުވި ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު އިތުރު ކަމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯ މައިގްރޭޝަން (އައިއޯއެމް)އިން ބުނެފިއެވެ.

މެޑިޓެރޭނިއަން ކަނޑު ހުރަސްކޮށް އެހެން ގައުމަކަށް ހިޖުރަކުރަނިކޮށް ޖެނުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާޗް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މި އަހަރު 521 މީހުން ގެނބިގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މި މުއްދަތުގައި މަރުވެފައިވަނީ 471 މީހުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މަދުވެގެން ހަތަރު ރެފިއުޖީއަކު މަރުވެފައިވާއިރު މެޑިޓެރޭނިއަން ކަނޑު ހުރަސްކުރަނިކޮށް 2017 ވަނަ އަހަރު  މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 525 އަށް އަރާފައެވެ.

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ދަތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ގާއިމްކޮށްދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ގޮވާލަމުންދާއިރު މި އަދަދުތަކާ އެކު އެ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަން އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ނުރައްކާތެރި ސަރަހައްދު ހުރަސްކޮށް ލީބިޔާއިން އިޓަލީއަށް ހިޖުރަކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ދެގުނައަށް ވުރެ އިތުރުވެފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު 5،273 މީހުން އިޓަލީއަށް ހިޖުރަ ކުރިއިރު މި އަހަރު 13،439 މީހުން ހިޖުރަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އައިއޯއެމްގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ ލީބިޔާ ދޫކޮށްދާ ގިނަ ހިޖުރަވެރީންނަކީ ގިނީ، ނައިޖީރިއާ، ކޯޓް ޑީ އައިވަރީ އަދި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް