ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމެޓީ

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުންނާ އިންޓަވިއު ކުރުން: އިންޓަވިއުކޮށް ނިމޭނީ މިމަހުގެ 12 އާ ހަމައަށް!

  • ހަފްތާ ބަންދާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ދިމާވާތީ، ދެން އިންޓަވިއުތައް ކުރިއަށް ދާނީ މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު
  • މިމަހުގެ ހަތަރަކުން ފެށިގެން ކޮމެޓީން ދަނީ އިންޓަވިއު ކުރަމުން
  • މިވަގުތު ބްރޯޑްކޮމްގައި ތިއްބެވީ 3 މެމްބަރުން، އެކޮމިޝަނަކީ 7 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޝަނެއް

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 6 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުދަ 15:18 2,118

ބްރޯޑްކޮމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ކޮމެޓީގައި-- - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އިންޓަވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމެޓީން ކުރިއަށްދާއިރު، އިންޓަވިއުކޮށް ނިންމާލެވޭނި މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އޮފިޝަލަކު "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ، އިންޓަވިއުތައް ކުރިން ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތަށް ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި ނަމަވެސް، އެއް ދުވަސް އިތުރު ކުރަން ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ ކުރިން ހަމަ ޖެއްސި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޓަވިއުތައް ކޮށް ނުނިމޭތީ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 36 ފަރާތަކާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމެޓީން މިދިއަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 4، 5 އަދި 6 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ތިން ދުވަހަށް ނުނިމޭތީ ކޮމެޓީން ވަނީ މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އިތުރު ކޮމެޓީއެއް ބާއްވާ އިންޓަވިއުގެ ކަންކަން ނިންމުމަށެވެ.

ކޮމެޓީން އެގޮތަށް ނިންމީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ މަޖިލީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ނުބާއްވާ ދުވަހަކަށްވެފައި، ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާ ބަންދާއި، އާދިއްތަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީއާއި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހަކީ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ކަމަށްވާތީ އަންހަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށެވެ.

މިމަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮމެޓީން ދަނީ ބްރޯޑްކޮމްއަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ތަރުތީބުން އެފަރާތްތަކާއި އިންޓަވިއު ކުރަމުން ނެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވުނީ އެކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ސޮފްވާން އާއި އެކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ހަސަން ނަބާހު އިސްތިޢުފާ ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ ދެ މަގާމެއް ހުސްވެފައިވާތީ އެވެ.

މީގެއިތުރުން، ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފަ އެވެ. އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އޭނާ އެމަގާމުން ވަކިކުރަން ކޮމެޓީން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އެކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން ނެވެ.

މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އަހައިގެން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމުން ވަކިކޮށްފައިވެސް ވެއެވެ. އެއީ ސޮފްވާން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، އެކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފާތިމަތު ޒައިނާ އެވެ.

އެކޮމިޝަނުގައި ހަތް މެމްބަރުން ތިއްބަވާއިރު، މިވަގުތު ތިއްބެވީ، ތިން މެމްބަރުންނެވެ. އެއީ ޒީނާ ޒާހިރު އާއި އާމިނަތު ސަހާރަތު އިއްޒަތުގެ އިތުރުން އަމްޖަދު ވަހީދު އެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރަމުންދާއިރު، އެކޮމިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އުވާލައި، އެ ދެ މުއައްސަސާގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް އެއް ކޮމިޝަން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، މީޑިއާ ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި ބިލެއްގެ މަސައްކަތް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމެޓީން ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް