ހޯމަ 06 ޖުލައި 2020
06 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އެމްއެމްޕީއާރްސީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ ކުޑަކޮށްފި

  • މެމްބަރޝިޕް ފީ ކުޑަކުރީ މެމްބަރުން އިތުރުކޮށް މިހާރުގެ މެމްބަރުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް
  • މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން މި ބަދަލުތައް ހިނގާނެ

ކ. މާލެ | 2 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 08:44 | 2,525

މޯލްޑިވްސް މަރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން - ސަން

މޯލްޑިވްސް މަރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީ ކުޑަކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޖެނުއަރީ 1 އިން ފެށިގެން މެމްބަރޝިޕް ފީ ކުޑަކުރުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިން ނަގަމުން އައި ބެޑް ޗަރޖަސް އުނިކޮށް، މިހާރު ދައްކަން ޖެހޭ ނޮމިނަލް ފީ ވަނީ ކުޑަކުރެވިފައެވެ.

ބަދަލު ގެނައި ސަބަބު އޮޅުން ފިލުވަމުން އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބުނީ، މި ބަދަލު ގެނައުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެ ކޯޕަރޭޝަނާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކޮށް ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުން ކަމަށެވެ.

އެ ކޯޕަރޭޝަނުން އިތުރަށް ބުނީ، ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުން ފީ ނަގަމުން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި އުފައްދާފައިވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގައި މިހާރު ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންނާއި ޑައިވް ސެންޓަރުތަކާއި އެއަރލައިންތަކުގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިންނަށް ތަފާތު އެކި ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ވަނީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ވެސް، 37 ފެއަރއަކާއި ރޯޑްޝޯތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ޓްރިޕްއަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ނޫސްވެރިން ގެނެސްގެން ވެސް ހަރަކާތްތަކެއް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީއަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ދައުރުގައި އުފައްދަވާފައިވާ ކޯޕަރޭޝަނެކެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި އެ ކޯޕަރޭޝަން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ 14 އޮގަސްޓް 2019 ގައެވެ. އެއީ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑް އުވާލުމަށް ފަހު އުފެއްދި ކޯޕަރޭޝަނެކެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.