ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 23:43
ރާއްޖޭގެ ސީނިއާ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު
ރާއްޖޭގެ ސީނިއާ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ
ސެންޓްރަލް ޒޯނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެއާ ކިރިގިސްތާން
މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ހަތަރު ޓީމު
މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ޕޮއިންޓް އުސޫލުން

މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކިރިގިސްތާން ނުކުންނަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ގުރު ނަގާފައިވާ އިރު، ރާއްޖެއާއެކު ދެން މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ކިރިގިސްތާން ތުރުކުމަނިސްތާން އަދި ނޭޕާލެވެ.

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ނޭޕާލާއި ތުރުކުމަނިސްތާން ބައްދަލުކުރާ އިރު، ތިންވަނަ މެޗުގައި ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ނެޕާލާ ދެކޮޅަށެވެ.

މުބާރާތުގެ ފަހު މެޗުގައި ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ތުރުކުމަނިސްތާނާ ދެކޮޅަށެވެ.

ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމަށް ކުޅޭ މި މުބާރާތުގައި ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެޓީމެއް މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރާ އިރު، މުބާރާތުގެ ފަހު ދުވަހުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެތަނުން މޮޅުވާ ޓީމަކާއި މުބާރާތުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ޓީމެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ޓީމުން ވަނީ މިހާނަތަނަށް މި މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ދެވަނަ މަގާމު ހޯދާފަ އެވެ. އެފަހަރު ރާއްޖެ ބަލިވެފައި ވަނީ ތުރުކުމަނިސްތާނާ ވާދަކޮށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވޮލީ ޓީމު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި މި މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ތިންވަނަ މަގާމު ވެސް ހޯދާފަ އެވެ.

މި މުބަރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ޓީމުން މިހާރު ދަނީ ތައިލެންޑުގައި ކޭމްޕް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް