ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ފަރްނީތީ ޗޯޕްރާ

ސައިނާގެ ބައޯޕިކަށް ތައްޔާރުވާން ޕަރްނީތީ ސައިނާގެ ގެއަށް

  • ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީޚް އަދި އިޢުލާންކޮށްފައެއް ނުވޭ
  • މި ފިލްކް ކުޅެން ކުރިން ސޮއިކުރީ ޝްރައްދާ ކަޕޫރް

ކ. މާލެ | 29 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 08:58 | 5,785

ސައިނާ އާއި ޕަރްނީތީ - ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާ އަކީ ބޮލީވުޑްގެ އަންހެން ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން މިހާރު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ތަރިއެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ''ލޭޑީސް ވާސެސް ރިކީ ބެލް'' އިން ފިލްމީ ކެރިއަރު ފެށި ޕަރިނީތީ ވަނީ ޝުދް ދޭސީ ރޮމޭންސް، ހަސީ ތޯ ޕަސީ، އަދި ކިލްދިލް ފަދަ ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. މި އަހަރު ނެރުނު ''ކޭސަރީ'' ވެފައިވަނީ ޕަރިނީތީގެ ކެރިއަރުގައި ކުޅުނު އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ފިލްމަށެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން މި ފަހަކަށް އައިސް ބައޮފިކްތައް ސޮއިކުރަމުން އަންނައިރު، ޕަރިނީތީވެސް ވަނީ ދާދި ފަހުން ބައޮފިކެއް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޕަރިނީތީ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ކާމިޔާބު ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ސައިނާ ނެހްވާލްގެ ޙަޔާތުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބައޮފިކްއެވެ.

އެ ފިލްމުގައި އޭނާ ފެނިގެންދާނެ ރޯލާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕަރިނީތީ ބުނީ، ފިލްމަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހައިދަރްއާބާދުގައި ހުންނަ ސައިނާގެ ގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބޭނުންވަނީ އެގެއަށް ގޮސް ސައިނާ އުޅޭ ގޮތާއި، އޭނާ ކާއެއްޗެއްސާއި ގޭގައި ކުރާ ކަންތައް ރަނގަޅަށް ހޯދަންށެވެ.

ޕަރިނީތީގެ ކުރިން އެ ފިލްމު ކުޅެން ސޮއިކުރީ ޝްރައްދާ ކަޕޫރެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފިލްމުގެ ޝެޑިއުލްތަކަށް ވަގުތު ހުސްކުރަން ދަތިވެ ޝްރައްދާ އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލިއެވެ. އޭނާ ވަނީ ބެޑްމިންޓަންގެ ޓްރެއިނިން ގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބައިވެރިވެސް ވެފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އެ ފިލްމުގެ ކާސްޓުން ނުވަތަ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީޚެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.