އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
މޯލްޑިވިއަން

މޯލްޑިވިއަނުން ކޮޗިނަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

  • ހަނިމާދޫ-ކޮޗިންއަށް އަދި ކޮޗިން-ހަނިމާދޫ ދެކޮޅު ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 2274ރ
  • މާލެ-ކޮޗިންއަށް އަދި ކޮޗިން-މާލެއަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 2038ރ

ކ. މާލެ | 28 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 22:10 | 2,124

މޯލްޑިވިއަނުން ކޮޗިނަށް ފްލައިޓް ނައްޓާލަނީ - ސިމާހާ ނަސީމް

މޯލްޑިވިއަނުން އިންޑިއާގެ ކޮޗިނަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

މި ދަތުރުތައް ފެށުމަށްޓަކައި ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް ލިމިޓެޑް(އައިއޭއެސް) މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ ކޮޗިންނަށް ސީދާ ފްލައިޓްތައް ފެއްޓުމުން މިއީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވިގެންދާ ސީދާ ދޮރެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކޮޗިންނަށް ފްލައިޓްތައް ފެށުމުން ވީހާ ވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރަމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ޝައްކެއް ވެސް ނުކުރަން މިއީ ޓުއަރިޒަމަށް ހުޅުވިގެންދާނެ ދޮރެއް ކަމަށް

~ މުހައްމަދު ރިޒްވީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް

މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވިއަނުން ވަނީ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓްގެ އެރައިވަލް ހޯލްގައި ހަވީރު 04:00 އަކުން އިރުއޮއްސި 06:00 އަކަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޙަރަކާތެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އެ ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ކަބަޑުގެ ތަޅުދަނޑި ހޯދައިގެން 4 މީހަަކަށް ވަނީ ކޮޗިން ޓިކެޓް ލިބިފައެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ކޮޗިންއާއި ހަނިމާދުއާ ދެމެދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާވަލު ފްލައިޓުގެ އަގުތައް މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ހަނިމާދޫއިން ކޮޗިނަށް އަދި ކޮޗިން އިން ހަނިމާދުއަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 10556 އިންޑިއާ ރުޕީސްއެވެ. މިއީ، ގާތްގަނޑަކަށް 2274 ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. މާލެއިން ކޮޗިނަށް އަދި ކޮޗިންއިން މާލެއަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓްގެ އަގު އުޅެނީ 9397 އިންޑިއާ ރުޕީސްގައެވެ. އެއީ، ގާތްގަނޑަކަށް 2038 ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

އެ އެއަރލައިނުން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު 5 ދުވަހު ކޮޗިނަށް ތާވަލު ދަތުރުތައް ކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން ކޮޗިނަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބޭސްފަރުވާއަށް ކޮޗިނަށް ދާ ދިވެހިންނަށާއި، އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެއައުމަށް ލުއި ފަސޭހަ ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމުގެގޮތުންކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ.

އައިއޭއެސްގެ ޢަމާޒަކީ އިތުރު މަންޒިލްތަކަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ސީދާ ފްލައިޓްތައް ފެށުން ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ދަނީ އިންޑިއާގެ ތްރިވަނަންތަޕޫރަމާއި، ޗެންނާއި އަދި ބަންގްލަދޭޝް ފަދަ ޤައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވައިގެ ބަނދަރުތަކަށް ވެސް އެ އެއަރލައިނުން ދަތުރުތައް ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.