ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - ގަލްފް އެއަރ

ގަލްފް އެއަރގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 5 ފްލައިޓް ބާއްވާނެ

  • ފުރަތަމަ ފްލައިޓަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދާއި، ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ހުސައިން ޖަލީލް

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 27 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 22:02 2,087

ރާއްޖެއަށް ޖެއްސި ގަލްފް އެއަރގެ ފްލައިޓަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - އެމްއޭސީއެލް

ބަހްރައިންގެ ގަލްފް އެއާރގެ އުދުހުންތައް ރަސްމީކޮށް ފަށައި، ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޖައްސައިފި އެވެ.

އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް ފަށައި، ފުރަތަމަ ފްލައިޓެއްގެ ގޮތުގައި ޖައްސާފައިވަނީ އެ އެއާލައިންގެ ޖީއެފް144 އެވެ. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އެ ބޯޓަށް ބޯޓަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދާއި، ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ހުސައިން ޖަލީލް އެވެ.

ގަލްފް އެއަރގެ އުދުހުންތައް ރާއްޖެއަށް ރަސްމީކޮށް ފެށުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ އެއާލައިންގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރު މިސްޓަރ ވިސެންޓް ކޯސްޓެ ވަނީ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާތަކަށާއި އަލަތު ކައިވެންޏެއްކޮށް ލަގްޒަރީ ފެންވަރުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެވޭނެ މަންޒިލެއް ކަމުގައި ރާއްޖެ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ހަފްތާއަކު ފަސް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓް ބަހްރައިން އިން ރާއްޖެއަަށް ކުރަން ފެށުމުން، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިދަތުރުގެ ސަބަބުން ދެޤައުމު ދަތުުރުފަތުރުގެ ވިއުގައަކުން ގުޅާލެވި، ދެޤައުމަށްވެސް ފައިދާ ވެގެންދާނެ އެވެ.

ރާއްޖެއަށް ޖެއްސި ގަލްފް އެއަރގެ ފްލައިޓަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއޭސީއެލްގެ އެކްޓިން ހެޑް އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް އިބްރާހިމް ހަނީފު ވިދާޅުވީ، މި ފެށި ދަތުރުތަކާއެކު، އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން އިތުރު ކުރިއެރންތައް ރާއްޖެއަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ގަލްފް އެއާގެ ދަތުރުތަކާއެކު އެއާޕޯޓްގެ ހިދުމަތްތައްވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގަލްފް އެއަރގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށާފައިވާއިރު، އެ އެއަރލައިނުން ހަފުތާއަކު 5 ދަތުރު ރާއްޖެއަށް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ޖެއްސި ގަލްފް އެއަރގެ ފްލައިޓަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ

ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ޖެއްސި ގަލްފް އެއާބަސް އޭ320 ނިއޯ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި އުފައްދާފައިވާ ފްލައިޓެކެވެ. އަދި އެ ފްލައިޓް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ދަތުރުކޮށްލެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ގަލްފް އެއަރގެ ވައިގެ އުދުހުންތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާފައިވަނީ 1950 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ އެއަރލައިނުން ދުނިޔޭގެ 26 ޤައުމެއްގެ 47 މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް