އަންގާރަ 12 ނޮވެންބަރު 2019
12 ވިހާ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ލުއި ޚަބަރު - ހަމޫދު

"ނޮއިސް": ހަމޫދުގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ، ހުކުރު ދުވަހު ބެލުންތެރިންނަށް!

  • ހަމޫދު އަކީ އަބަދުވެސް ފޭނުންނަށް ރީތި ލަވަތައް ގެނެސްދޭ ފަންނާނެއް
  • "ނޮއިސް" އަކީ ހަމޫދުގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 24 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 23:24 2,748

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހަމޫދު - ފޭސްބުކް

ފާތިމަތު ނަހުލާގެ އަސަރުގަދަ ފިލްމު "ބޮސް"ގައި ހިމެނޭ ލަވަ "މިހިތް އެދޭ ގޮތް ނުވަނީ" ފަދަ ލަވަތައް ކިޔާފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ހަމޫދު އަހުމަދުގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ލަވައަކީ "އިއްޔަ ރިކޯޑްސް" އިން ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ "ނޮއިސް" އެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން ދެއަކުން ވިދާލި ހަމޫދަކީ އައިޑަލްއަށްފަހު ވެސް ލަވައިގެ ދުނިޔޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނާނެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ދިވެހި ފިލްމުތަކުން ވެސް އޭނާގެ ލަވަތައް އަޑު އިވެއެވެ.

ހަމޫދުގެ "ނޮއިސް" ގެ ޓްރެކްއަކީ މަޝްހޫރު ރެޕް އާޓިސްޓު ޓްރޯގެ ކޮންޕޮޒިޝަންއެކެވެ. އަދި ޓްރެކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް ވޯކަލްއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގައި މުސްތާގްގެ އެހީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުންކަމަށް ހަމޫދު ފާހަގަކުރިއެވެ.

ހަމޫދު ވަނީ ޓްރޯ އަދި މުސްތާގްގެ މަސައްކަތަށް ތައުރީފްކޮށް އެ ދެފަރާތަށް ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ރައްދުކޮށްފައެވެ.

ހަމޫދަކީ އަބަދުވެސް އޭނާގެ ފޭނުންނަށް ރީތި ލަވަތައް ގެނެސްދޭން މަސައްކަތްކުރާ ލަވަ ކިޔުންތެރިއެކެވެ. "ވަކިން ލޯބިން" ފިލްމަށް " ހިތުގަ ނަށާ ރާނީ" ލަވަ ކިޔައިދިން އިރު އޭނާ ވަނީ އިއްޔަ ރިކޯޑްސްގެ "ޝައްކު" ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ކިޔައިދީފައެވެ. އަދި "އޭނީ ލޯބި" ގެ ކަވާ ލަވަ އިން ވެސް ހަމޫދުގެ އަޑު ވަނީ އިއްވާލާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އިއްޔަ ރިކޯޑްސްގެ "ސޮރީ ހަނީ" އަކީ އޭނާ ޑައިރެކްޓްކުރި ފުރަތަމަ ލަވަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ބެލުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް އަންނަ ހަމޫދުގެ "ނޮއިސް" އަށް އިންތިޒާރުކޮށްލާށެވެ. ހަމޫދު ބުނަނީ ބެލުންތެރިންނަށް އެ ލަވަ ވެސް ކަމުދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް