ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ހަރުކަށި ވިސްނުން

ހަނގުރާމަތަކަށް ދިވެހިން ފޮނުވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މަރު ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބައެއް ތަންތަން ބަލާ ފާސްކޮށްފަ

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 23:39 | 10,345

ސެޕްޓެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރެއިޑްގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމަތަކަށް ދިވެހިން ފޮނުވާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުގެ މީހުން ރެކްރޫޓް ކުރުމުގައި ޖަމާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ހައްޔަރު ކުރި މީހާއަކީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމާއި، ދިވެހި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ހަނގުރާމަތަކަށް ދިވެހިން ފޮނުވައި، ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްކަމަށް ފުލުހުން ބުނި ނަމަވެސް މިމީހާއާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފުޞީލެއް އެ އިދާރާއިން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މަރު ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށާފައިވާއިރު ޖުމްލަ 13 ތަނެއް ވަނީ ބަލާފާސްކޮށްފައެވެ. އެއީ މާލެ ސިޓީ އިން 12 ތަނަކާއި އައްޑޫ ސިޓީން އެއް ތަނެވެ.

އެ އޮޕަރޭޝަނަކީ ފުލުހުންގެ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑާއި ފޮރެންސިކް ސަރވިސް ޑިޕާރޓްމެންޓް އަދި ޑިވިޒަނަލް ޕޮލިސިންގ ކޮމާންޑުން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ން ވެސް ފުލުހުންނަށް މިކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ދާކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.