ބުރާސްފަތި 02 އޭޕުރިލް 2020
08 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 09
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ލުއި ޚަބަރު - ކައިލީ ޖެނަރ

ކައިލީ ޖެނަރ މިފަހަރު މުގުރާލީ ޓިކްޓޮކްގެ ރިކޯޑެއް!

  • ކައިލީ "ރައިޒް އެންޑް ޝައިން" ލަވައެއް ގޮތަށް ކިޔާ ކްލިޕެއް ވަނީ ވައިރަލްވެފައި
  • އޭނާ އެ ލަވަ ކިޔާފައިވަނީ ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯއެއްގައި
  • ކައިލީއަކީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ބިލިއަނަރެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދި އުމުރުން އެންމެ ހަގު ފަރާތް، ފޯބްސްއިން ބުނާ ގޮތުން

އައިޝަތު ޝާނީ
Shaaknee

ކ. މާލެ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 00:51 12,192

ކައިލީ ޖެނަރ އާއި ސްޓޯމީ، ކައިލީގެ އޮފީހުގައި - ޔޫޓިއުބް

މޭކަޕާއި ސްކިން ކެއަރގައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ކައިލީ ޖެނަރ މިފަހަރު މުގުރާލީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް މަގުބޫލު ޓިކްޓޮކްގެ ރިކޯޑެކެވެ.

އަމިއްލަ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލެއް ހިންގާ ކައިލީ ވަނީ ދާދި ފަހުން އެ ޗެނަލްގައި އޭނާގެ އޮފީހުގެ ޓުއަރއެއް ދީފައެވެ. އަދި އެ ޓުއަރ ނިމޭއިރު، އޭނާގެ އެއް އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ސްޓޯމީ ނިދާލުމަށްފަހު ހޭލާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ކައިލީގެ އޮފީހުގައި ސްޓޯމީއަށް ވަކިން ކޮޓަރިއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާއިރު، ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްއަށް ޓުއަރ ވީޑިއޯ ކުރަމުން ދިޔައިރު ސްޓޯމީ އޮތީ ނިދާފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ވީޑިއޯގައި ސްޓޯމީ ފެންނަނީ އެންމެ ފަހުންނެވެ.

ސްޓޯމީ ހޭލުމުން ކައިލީ "ރައިޒް އެންޑް ޝައިން" ލަވައެއް ގޮތަށް ކިޔައެވެ. އަދި މި ކްލިޕްކޮޅު ވައިރަލްވެ، ހޮލީވުޑްގެ ތަރިންކަމަށްވާ މައިލީ ސައިރަސް އާއި އެރިއާނާ ގްރާންޑޭވެސް އެ ކަވަރކޮށް ޕޯސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކައިލީގެ ފޯނު ހިފައިގެން ސްޓޯމީ އެ ލަވަ ޖަހައިގެން ނަށާތަން އޭނާ އިންސްޓެގްރާމް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި ބައްފަ، ޓްރެވިސް ސްކޮޓް ލަވައެއް ޖަހައިދޭން ސްޓޯމީ ކައިލީ ގާތު އަހާތަން ވެސް ފެނެއެވެ.

View this post on Instagram

daddy’s girl 🙄🙄😍

A post shared by Kylie ✨ (@kyliejenner) on

ކައިލީގެ މި "ލަވަ" މިހާރު ވަނީ ޓިކްޓޮކަށް ގޮސް، "ރައިޒް އެންޑް ޝައިން" އެ ޕްލެޓްފޯމްގައި އެންމެ އަވަހަށް އެއް ބިލިއަން ވިއު ހޯދި ރިކޯޑް ހަދާފައެވެ. ކައިލީ ވީޑިއޯ ޕޯސްޓް ކުރި ދުވަހު އެއަށް ހަތަރު މިލިއަން ވިއު ލިބިފައިވާއިރު، ދެ ވަނަ ދުވަހު މި ވަނީ 70 މިލިއަނަށް އަރާފައެވެ.

ކައިލީވެސް ވަނީ މީގެ ފައިދާ ނަގަން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން، "ރައިޒް އެންޑް ޝައިން" ޓްރޭޑްމާކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ ފަށާފައިވާ އިރު، އެ ކުންފުނިން މޭކަޕްގެ އިތުރުން އެކި ކަހަލަ އަންނައުނު ވިއްކާނެއެވެ.

ފޯބްސް މަޖައްލާއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ނެރޭ އެންމެ މުއްސަނދި މީހުންގެ ލިސްޓުގައިވާ ގޮތުން އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ކައިލީ އަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ހަގު ބިލިއަނަރެވެ. މީގެ އިތުރުން، އޭނާއަކީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ބިލިއަނަރެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދި އުމުރުން އެންމެ ހަގު ފަރާތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް