އަންގާރަ 19 ނޮވެންބަރު 2019
06 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 22
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް އެއްފަހަރާ ހެޕެޓައިޓަސްއަށް ޓެސްޓްކުރެވުން އެއީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް: މިނިސްޓަރ އަމީން

  • ހަތް މެމްބަރުންގެ ނޭޝަނަލް ހެޕަޓައިޓިސް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގުރޫޕެއްވެސް ވަނީ އިފްތިތާހްކޮށްފައި

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 22 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 04:51 2,378

ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ސިއްހަތު ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއްކަމަށާއި އެގޮތުން ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް އެއްފަހަރަ ހެޕެޓައިޓިސް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ މަގު ތަނަސްކޮށްދެއްވުމަކީވެސް ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއްކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހެޕެޓައިޓިސް ބީ 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވަނީ ހެޕެޓައިޓިސް ގެ މައުލޫމާތު އާންމުންނަށް އެނގުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މި ހަފްލާގައި ހެޕެޓައިޓިސް ބީ އާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށް، ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއްވެސް ބާއްވާފައިވާއިރު، އެކަމަށް ހާއްސަ އެމްބެސަޑަރެއް ވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، ރާއްޖޭގައި ހެޕެތައިޓިސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ހަތް މެމްބަރުންގެ ނޭޝަނަލް ހެޕަޓައިޓިސް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގުރޫޕެއްވެސް ވަނީ އިފްތިތާހްކޮށްފައެވެ. އަދި ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އޮން ވައިރަލް ހެޕަޓައިޓިސް ވަނީ އިފްތިތާހްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް