ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 13:26
ޔުނައިޓެޑް އަދި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޔުނައިޓެޑް އަދި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގޫގުލް
އެފްއޭކަޕް: ޗެލްސީ ސެމީއަށް
އެފްއޭކަޕް: ޗެމްޕިއަން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ޗެލްސީ ސެމީއަށް
މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ޔުނައިޓެޑްގެ ހެރޭރާ އަށް ރަތް ކާޑެއް ދެއްކި
މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ޔުނައިޓެޑްގެ ހެރޭރާ އަށް ރަތް ކާޑެއް ދެއްކި
ޔުނައިޓެޑްއަކީ އެފްއޭކަޕްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން

އެފްއޭކަޕްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރުމަށް ފަހު ޗެލްސީ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

ޗެލްސީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ލީޑު ނެގުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ދެ ޓީމަށް ވެސް ފުރަތަމަ ހާފްގައި ވަނީ ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މި މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ޔުނައިޓެޑްގެ އެންޑްރޭ ހެރޭރާއަށް ރެފްރީ ވަނީ ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑެއް ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ ބޮޑުބައި އެޓީމުން ކުޅެން ޖެހުނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކުގައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-0 ގެ ނަތީޖާއިން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ޗެލްސީން އެޓީމުގެ ކުޅުން ވަރުގަދަކޮށްފައިވާއިރު، 51 ވަނަ މިނެޓުގައި ވިލިއަންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެންގޯލޯ ކަންޓޭ ވަނީ އެޓީމަށް މެޗުގެ ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ.

މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ޗެލްސީން ވަނީ ޔުނައިޓެޑުގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ލީޑު ފުޅާކުރުމަށް ވެސް އެޓީމަށް ވަނީ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ.

މެޗުގެ ފަހު 10 މިނެޓު ތެރޭގައި ޔުނައިޓެޑަށް ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރަން ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން މާކަސް ރަޝްފަޑް އަށް ލިބުނު ހުސް ފުރުސަތު ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް