ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 00:55
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)ގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު އަހުމަދު މުރުތަލާ
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)ގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު އަހުމަދު މުރުތަލާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ
ޔޫވީ ދަނީ މެޗަކަށްފަހު މެޗެއް ރަނގަޅު ކުރަމުން: މުރުތަލާ
ޓީސީ އަތުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދަން ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނަން
ކޮކީ އާއި އައްޔަ ހުރީ އަނިޔާގައި

މި ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ޔޫވީއަށް ފެށުނީ ލަހުން ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެޓީމު ދަނީ މެޗަކަށްފަހު މެޗެއް ރަނގަޅު ކުރަމުން ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު އަހުމަދު މުރުތަލާ ބުނެފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މައުމޫން ބުނީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން ލިބުނު ވަގުތު ވަރަށް ކުޑަ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މެޗަކަށްފަހު މެޗެއް ރަނގަޅުކޮށް މާދަމާގެ މެޗުން ޓީސީ އަތުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޓީސީ އަދި ޔޫވީއަށްވެސް އަނިޔާގެ ދެ މައްސަލައެއް މާދަމާގެ މެޗަށް ނިކުންނައިރުވަނީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުގެ ފަހަތަށް ކުޅޭ އައްޔަގެ އިތުރުން ކެޕްޓަން ހުސެން ޝިމާޒް (ކޮކީ) ގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން މާދަމާ ނުކެޅޭނެ އެވެ.

މުރުތަލާ ބުނީ ކޮކީގެ އަނިޔާ ބޮޑު ނަމަވެސް އަދި ކުޅުމާއި ދުރަށް ދާން ޖެހޭނެ ވަކި މުއްދަތެއް ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

މުރުތަލާ ބުނީ ޔޫވީގެ ސުކޯރިންގެވެސް މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ ކަމަށާއި، ޓީމުގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންވެސް ޓީމާއި ގުޅުން ލަސްވުމުން އަދި ރަނގަޅަށް ޕާފޯމް ނުކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް