ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 23:55
ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ މައި އިދާރާ
ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ މައި އިދާރާ
ވީނިއުސް
އެފްއޭކަޕް
އެފްއޭކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މި މުބާރާތުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަނުންނަކީ ވެލެންސިޔާ
މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމަކީ ނިއު ރޭޑިއަންޓް

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ އެފްއޭކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

އެފްއޭއެމް އިން ހޯމަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެފްއޭ ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 26 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00 އާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، އެފްއޭއެމްގެ މެމްބަރު ކުލަބް ޖަމިއްޔާ ޖަމައާތްތަކަށް ކަމަށާއި އެގޮތުން މުބާރަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެފްއޭއެމްއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އެއިދާރާއިން ނެރުނު އިއުލާންގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. އެފްއޭއެމްއިން ބުނީ، މުބާރަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް އެއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންޓީމަކީ ކުލަބް ވެލެންސިއާއެވެ. އެޓީމުން ވަނީ މި މުބާރާތުގެ ޖުމްލަ ފަސް ފަހަރު ހޯދާފަ އެވެ.

މި މުބާރާތް އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ޓީމަކީ ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ. އެކުލަބުން ވަނީ މުބާރާތުގެ ތަށި 11 ފަހަރު ހޯދައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް