ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ވިޔަފާރި - ފޯން 11 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސް

ދިރާގުން އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސް ލޯންޗުކޮށްފި

  • އަންނަ ހަފްތާގައި އިތުރު ސްޓޮކެއް ލިބޭނެ
  • ފޯނުތައް މިރޭ ބަލާ ނާދެވުނު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފޯން ލިބޭނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 18 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 01:50 3,175

ދިރާގުން އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯނަށް ޕްރީއޯޑަރުކޮށް ފޯން ލިބުނު ފުރަތަމަ ކަސްޓަމަރު އަހްމަދު ސަމާހު އިބްރާހީމް - ދިރާގު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން ދިރާގުން ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ.

ދިރާގުގެ މައި އޮފީހުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފައި ވަނީ އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސްއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ދިރާގުގެ ޑިވައިސް މެނޭޖަރ އަޙްމަދު އިޝާން ވިދާޅުވީ ޕްރީއޯޑަރ އަށް ހުޅުވާލުމުން ވަރަށް ގިނަ ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ކަމަށާއި 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ޕްރީއޯޑަރ ފުލްވި ކަަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަތް އޮތް ހަފުތާގައި އިތުރު ސްޓޮކެއް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންނަ ހަފްތާގައި އައިފޯނެއްގެ އިތުރު ސްޓޮކެއް ލިބޭނެ، ޕްރީ އޯޑަރ ނުކުރެވުނު ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ. ފޯނުތައް މިރޭ ބަލާ ނާދެވުނު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރުން ލިބޭނެ

~ އަހުމަދު އިޝާން ވިދާޅުވި

އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯނުތަކުގެ އަގު އުޅެނީ 21599ރ އިން ފެށިގެން 31199ރ އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. އައިފޯން ޕްރީއޯޑަރ ކުރި ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ގޮތުން ދިރާގުން ވަނީ ހިލޭ 5 ޖީބީ ޑާޓާ ދީފައެވެ.

އައިފޯން 11 ގައި ވަނީ ދެ ލެންސް ހިމެނޭ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. މި ފޯން މެދުވެރިކޮށް 4ކޭ ވީޑިއޯ ނެގުމުގެ އިތުރަށް، ވައިޑް އޭންގަލް ފޮޓޯ ވެސް ނެގޭނެ އެވެ. ކަޅު، ހުދު، ރީދޫ، ރަތް، ދަނބު އަދި ފެހި ކުލައިގެ ވާރޝަންތައް ހިމެނޭ އައިފޯން 11 ގައި އިތުރަށް ހިމަނާފައިވާ ފީޗާތަކުގެ ތެރޭގައި ވައިފައި6 ސްޓޭންޑަރޑް ސަޕޯޓްކުރުމާއި، އައިފޯން އެކްސްއާރަށް ވުރެ އިތުރަށް އެއް ގަޑިއިރު ޗާޖު ހިފެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. “އައިފޯން 11 ޕްރޯ މެކްސް” ގައި 6.5 އިންޗް ޑިސްޕްލޭއެއް ހިމެނޭއިރު “އައިފޯން 11 ޕްރޯ” ގައި ހިމެނެނީ 5.8 ޑިސްޕްލޭއެކެވެ. މި ފޯނުތަކުގެ ޑިސްޕްލޭ ބޮޑު ނަމަވެސް ބެޓެރީ ވަރުގަދަވެފައި، ލޯ-ޕަވަރ ގިނަ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ، މި ފޯނުގެ ބެޓަރީ ލައިފް، އެހެން ފޯނުތަކަށްވުރެ ދިގުވާނެއެވެ.

މި ދެ ފޯނުގައި ސުޕަރ ރެޓިނާ އެކްސްޑީއާރް ޑިސްޕްލޭއެއް ހިމަނާފައިވާއިރު، މިއީ މިފަދަ ޑިސްޕްލޭއެއް އައިފޯނެއްގައި ބޭނުންކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެޕަލް އައިފޯން 11 ޕްރޯ އާއެކު “ޑީޕް ފިއުޝަން” ނަމަކަށްކިޔާ ފީޗަރއެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާއިރު، މި ފީޗަރއަކީ ފޯނުގެ ޝަޓަރ ބަޓަނަށް އެއްފަހަރު ފިއްތާލުމުން 9 ފޮޓޯ އެއްފަހަރާ ނެގުމަށްފަހު، އެންމެ ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައި އޭގެތެރެއިން އެންމެ ކުއަލިޓީ ރަނގަޅު ފޮޓޯ ފޯނުން އަމިއްލައަށް ހޯދުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ފީޗަރއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް