ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޕާކިން ޒޯން

ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ޕާކްކުރާނެ 40 ޖާގައިގެ ޕާކިންގ އޭރިއާ ދޫކޮށްފި

  • ގުރުއަތު ނެގުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:45 ގައި އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި ވަނީ ބާއްވާފަ

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 18:29 | 4,725

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ އިމާރާތުގެ ބިއްދޮށުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޕާކިންގްއެއް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ޕާކްކުރާނެ 40 ޖާގައިގެ ޕާކިންގ އޭރިއާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފިއެވެ. މިއީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ޕާކިންގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނެސްދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވުނު އޭރިއާއެކެވެ.

މ. ދަންޑެހެލުގޭގައި (ސުޕްރީމް ކޯޓް ކުރިމަތި) ގައިވާ ޕާކިންޒޯންތައް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަށް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރުމުން 104 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލި ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނެގުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:45 ގައި އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ގުރުއަތުން ހޮވުނު 40 ފަރާތަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕާކިން ޒޯންތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކު ކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ވަރަށް އަވަހަށް ޕާކިން ޒޯން ހަވާލު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.