އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ކޮޗިން

ކޮޗިންއާއި ރާއްޖެއާމެދު ފެރީ ދަތުރު ފަށަން އުޅޭތީ ކަންބޮޑުވޭ : އިމިގްރޭޝަން

  • ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ކަނޑުމަގުން އެތެރެވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ސިސްޓަމެއްގައި ރައްކާކުރެވިފައި ނެތުމާއި އެ މައުލޫމާތު ދިމާނުވުން ކަމަށް

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 13:35 | 23,812

އިމިގްރޭޝަން ގެ ބޭފުޅުން ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ - ރާއްޖެއެމްވީ

އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ފެރީ ދަތުރުތައް ފަށަން އުޅޭތީ އިމިގްރޭޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

އިމިގްރޭޝަން އިން މިގޮތަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ކަނޑުމަގުން އެތެރެވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ސިސްޓަމެއްގައި ރައްކާކުރެވިފައި ނެތުމާއި އެ މައުލޫމާތު ދިމާނުވުން ކަމަށެވެ. 2013 ގައި ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކޮށް، 7 އަހަރުވިއިރު ވެސް އެ ސިސްޓަމުން ކަނޑުމަގުން މީހުން އެތެރެވުމުގައި މޮޑިއުލެއް ހެދިފައި ނުވާކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީބުނެފައެވެ. އިމިގްރޭޝަން އިން ބުނީ އެ ސަބަބަށްޓަކައި ކަނޑުމަގުން އެތެރެވާ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އިމިގްރޭޝަން އިން ބުނީ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ފަހުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި އެކު މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

ދެން ސައިން އޮފް، ސައިން އޮން ނޫނިއްޔާ ސީޕޯޓުގައި މިކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމެއް އެ ސިސްޓަމަކުން ނުކުރެވޭ. ދެން އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ހައްލެއް ހޯއްދަވާއިދެއްވާނެކަމަކަސް، އަދިއެއް ހައްލެއް ފެންނާކަށް ނެތް، ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެދުވަހު ފޮރިން އެފެއާޒްއާއި ކުރި މަޝްވަރާ ތަކުންވެސް، ދެން އެބޭފޫޅުން ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަކުޥާތައް ޔޫއެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓާއި ހިއްސާ ކުރައްވާނަމޭ، އެ ސިސްޓަމް ހަދާ ބޭފުޅުންނާއި

~ އިމިގްރޭޝަން

އިމިގްރޭޝަން އިން ބުނީ އެންމެ ކަންބޮޑުވަނީ ރާއްޖެއާއި ކޮޗިންއާއި މެދު ދަތުރުތައް ފަށަން އުޅޭތީ ކަމަށެވެ. ދަތުރުތައް ފެށުމާއި އެކު "ވޮލިއުމް" އިތުރުވެ، އެ މައުލޫމާތު ސިސްޓަމަށް ނޭޅޭ ނަމަ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިވާނެ ކަމަސް ވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.