ހޮނިހިރު 19 އޮކްޓޯބަރ 2019
02 ހެއި
1441 ސަފަރު 20
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:53
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތް އެކްސްޕޯ

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތް އެކްސްޕޯ 2019 ގެ ޕާޓްނަރުންނާއިއެކު ސޮއިކޮށްފި

  • ޓޫރިއަޒަމް އަދި ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިއެކްސްޕޯ އެންޑޯސްކޮށްފައި
  • މިއެކްސްޕޯ އޮތީ މިމަހުގެ 18 ގައި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 22:12 1,674

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ހަމައެކަނި ހެލްތް އެގްޒިބިޝަން 'މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތް އެކްސްޕޯ 2019' ގެ ޕާޓްނަރުންނާއިއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިއެކްސްޕޯގެ ޕްލެޓްނަމް ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުންނާއި އަދި އެހެން ޕާޓްނާރުންނާއި އެކުވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އާއި މިނިސްޓްރީ ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓްން ވަނީ މި އެކްސްޕޯ އެންޑޯސްކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތް އެކްސްޕޯގެ ޕްލެޓްނަމް ޕާޓްނަރުންންނަކީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް، ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް، ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލް، ބެންކޮކް ހޮސްޕިޓަލް އަދި އާސަރީ ހޮސްޕިޓަލްސްއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އޭޑީކޭގެ ފަރާތުން އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ އޭޑީކޭގެ ޑައިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް ޕާފޯމެންސް މަނާލް އަހުމަދު ނާޝިދުއެވެ. ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެސިސްޓެންޓް މާކެޓިން މެނޭޖަރ ހައްވާ ނަބީލާއެވެ. މި އެމްއޯޔޫތަކުގައި އެމްވީ މެޑިކަލްސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އަބްދުލް ޖަލީލް ހުސައިންއެވެ.

މި އެކްސްޕޯގެ ސަޕޯޓިން ޕާޓްނަރުންނަކީ ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން (ޝީ) އަދި މޯލްޑިވިއަން މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަންއެވެ. އަދި މި އެކްސްޕޯގެ ޑިޖިޓަލް ސަރވިސް ޕާޓްނަރަކީ ދިރާގެވެ. ފިޓްނެސް ޕާޓްނަރަކީ ފިޓް ޒޯންއެވެ. އެކްސްޕޯގެ އެއާލައިން ޕާޓްނަރ އަކީ އިންޑިގޯއެވެ. އިވެންޓް ޕާޓްނަރ އަކީ ލިކަމިކް އެވެ. ހޮޓެލް ޕާޓްނަރ އަކީ ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލްއެވެ. އަދި ފޮޓޯގްރަފީ ޕާޓްނަރ އަކީ ޕްރޯލައިޓް ސްޓޫޑިއޯއެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ މިމަހުގެ އަށާރަ، ނަވާރަ އަދި ވިހި ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު ހަތަރަކުން ރޭގަނޑު އެގާރަ އަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތް އެކްސްޕޯގެ އަމާޒަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، މިދާއިރާއިން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ޚިދުމަތްތައް ދޭނެގޮތްތަކަށް ވިޔަފާރިތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި، އެފަދަ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަނެވޭނެ ގޮތްތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތް އެކްސްޕޯ ވެގެންދާނީ، މި އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް، އެފަރާތްތަކުން ދޭ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތަކާއި ވިއްކާ ޕްރޮޑަކްޓްސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރިތަކަށާއި ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލިބޭނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތަކަށްކަން އެމްވީ މެޑިކަލްސް އިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި އާންމު ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ މުހިއްމު ސިއްހީ މައުލޫމާތު ކަމާއިގުލޭ މާހިރުންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިއީ އެމްވީ މެޑިކަލްސްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މިފަދަ ތިންވަނަ އެކްސްޕޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް