ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވީމީޑިއާ

ވީމީޑިއާއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުއައްޒަފުން ވަކިކުރާ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމައިިފި

  • 40 މުއައްޒަފުން ވަކިކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި
  • މައްސަލަ ބަލަން ނިންމީ ކުއްލި ގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމުމުން

ކ. މާލެ | 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 22:15 | 6,250

ވީމީޑިއާ - އަވަސް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މީޑިއާ ހައުސް "ވީމީޑިއާ" އިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުއައްޒިފުން ވަކިކުރާ މައްސަލަ ބަލަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

ވީމީޑިއާއިން މުއައްޒަފުން މަދުކުރުމަށް ނިންމީ ސެޕްޓެންބަރުމަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ވީމީޑިއާގައި 86 މުއައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، 40 މުއައްޒަފުން ވަކި ކުރަން ނިންމާފައިވާ މެނޭޖްމެންޓުން މުއައްޒަފުންނަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މިމައްސަލަ މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބަލަން ނިންމީ މިމަހުގެ 09 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ ވީ މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ނޫސްވެރިން ކުއްލި ގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނުވަތަ ވަޒީފާ ގެއްލޭފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީސް މީޑިއާ އާއި އާއްމުގެ ތެރޭގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން، މިއީ ނޫސްވެރިންނާ ގުޅުންހުރި ކަމަކަށްވާތީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކޮށް މިކަން ހިނގައިގެން އުޅޭ ގޮތެއް ބަލައި ސާފުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮންޕެނީގެ ދަށުން ހިންގަމުން ގެންދާ ވީމީޑިއާގެ ދަށުން ވީޓީވީ އާއި ވީއެފްއެމް ރޭޑިއޯ އާއި އޮންލައިން ނޫސް ''ވީނިއުސް'' އޮވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.