ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ބަވަތި

"ބަވަތި" އަތޮޅުތެރޭގައި ވެސް މެކުހަށް!

  • ފިލްމުގެ 20 ޝޯ މަލޭގައި ދެއްކި
  • ގިނަ ރަށްރަށުން ފިލްމު އަޅުވަން ބޭނުން ވެގެން ރިކުއުސްޓް ކުރާ ކަމަށް އިއްލެ ބުނި

ކ. މާލެ | 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 18:14 | 1,533

ބަވަތި ގެ ޕޯސްޓަރެއް - ފޭސްބުކް

މިއަހަރު ދިވެހި ސިނަމާއަށް އައި އެންމެ ތަފާތު ފިލްމަކަށް ވާނީ ނިމިގެންދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު އެޅުވި "ބަވަތި" އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރި ފިލްމަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. ފިލްމު ރިލީޒްކުރުމުން ފިލްމަށް ދިޔައީ ބެލުންތެރިންގެ ތައުރީފްތައް ފަތިފައްޗަށް އެމުނެމުންނެވެ.

ފިލްމުގެ ކާމިޔާބު 20 ޝޯވ މަލޭ ތިއޭޓަރުގައި ދެއްކި އިރު "ބަވަތި" މިހާރު މިވަނީ އަތޮޅުތެރެއަށް ވެސް މިސްރާބު ޖަހާފައެވެ. ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފިލްމު ދެއްކި އިރު ހުރިހާ ރަށަކުން ވެސް ފިލަމަށް އޮތް ތަރުހީބު ބޮޑެވެ.

ހއ. ގެ ތިން ރަށެއްގެ އިތުރުން އައްޑު އަތޮޅު އަދި ރ އަތޮޅުގެ ވެސް ތިން ރަށެއްގައި މިހާރު ވަނީ ފިލްމު ސްކްރީން ކޮށްފައެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާ ބަންދުގައި "ބަވަތި" ގެ ފޯރި ހިއްޕާލާނީ ލ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައެވެ.

އެގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ލ. ގަމުގައި ފިލްމު އަޅުވަން ނިންމާފައިވައިރު 11 އޮކްޓޯބަރު ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފިލްމު އަޅުވާނީ އެ އަތޮޅު މާމެންދޫގައެވެ. އަދި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ލ. މާވަށުގައި "ބަވަތި"ގެ ޝޯވް އެއް ދައްކަން ތައްޔާރުވެފައި ވާއިރު އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ފިލްމު ސްކްރީން ކުރާނީ ލ. ހިތަދޫގައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ފިލްމުގެ ދެ ޝޯ އެއް އޮކްޓޯބަރު 14 އަދި 15 ވަނަ ދުވަހު އަވަށްޓެރި ލަންކާގައި ވެސް ދެއްކުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އައި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމާއި ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު އިލްޔާސް (އިއްލެ) ބުނީ، ފިލްމަށް ހުރިހާ ރަށަކުން ވެސް ލިބުނީ ހީނުކުރާ ވަރުގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ކަމަށާއި ފިލްމު އަޅުވަން ބޭނުން ވެގެން ގިނަ ރަށްތަކަކުން މިހާރުވެސް ގުޅަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ބުނީ، ފިލްމު އަޅުވަން ބޭނުންވާނަމަ 7930005 އަށް ގުޅައިގެން އަޅުވަން ބޭނުންވާ ރަށް ނަން ނޯޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި "ބަވަތި"ގެ ޓީމުން އަތޮލޫތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފިލްމު ދައްކަން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށެވެ.

ކ. ކާށިދޫގެ އިތުރުން މާލޭގައި މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވާ "ބަވަތި" އަކީ ޒުވާން ދެމަފިރިއަކަސް ދިމަވާ ކަންތައްތައްތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ސަސްޕެންސް ތްރިލާއެކެވެ. ބަވަތި އެއީ ބިރުވެރި ފިލްމެއް ނޫނެވެ.

ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދިޔައީ މިހާރު ފިލްމީ ދާއިރާގެ އުހުގައި ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ބަތަލާ ނުޒުހަތު ޝުއައިބް އާއި ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް މުޅިން އަލަށް ނިކުތް ތަރި އަހުމަދު އިންފާޒް އެވެ. އައު މޫނު ތަކެއް ފިލްމުން ފެނިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ފިލްމީ ދާއިރާގެ ސީނިއާ ތަރިންގެ އެކްޓިން ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފިލްމުން ފެނުނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.