ބުދަ 13 ނޮވެންބަރު 2019
13 ވިހާ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ވިޔަފާރި - މަންޓާ އެއަރ

މަންޓާ އެއަރގެ ފުރަތަމަ ސީޕްލޭން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

  • ސީޕްލޭން ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި 10 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ހޭދަވި
  • މަންޓާ އެއަރ އިން ޖުމްލަ 10 ސީޕްލޭން ގެންނާނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 9 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 19:20 3,243

މަންޓާ އެއަރގެ ފުރަތަމަ ސީޕްލޭން - ސިމާހާ ނަސީމް

މަންޓާ އެއަރގެ ފުރަތަމަ ސީޕްލޭން ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ.

މި ސީޕްލޭންގައި 19 މީހުންގެ ޖާގަ ހުރިއިރު ލަގޭޖްލުމަށްޓަކައި ޖާގަ ބެހެއްޓުމަށްފަހު 15 މީހުންގެ ޖާގަ ލިބޭނެ ކަމަށް މަންޓާ އިން ބުނެއެވެ. އަދި ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ދެ ޕައިލެޓުން ތިބޭނެއެވެ.

މި ސީޕްލޭން ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި 10 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ހޭދަވިކަމަށް މަންޓާ އެއަރގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މަންޓާ އެއަރގެ ސީޕްލެއިން އޮޕަރޭޝަން މިވަގުތު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރާ ބައެއް ރީޖަންތަކުންގެ ރިސޯޓުތަކާއެގައެވެ.

މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަންޓާ އެއަރގެ ޗީފް މާކެޓިންގ އޮފިސަރ އަހްމަދު މައުމޫން ވިދާޅުވީ ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް މި ފަށަނީ އައު ސަރވިސް ލެވަލްއަކާއެކު ކަމަށާއި ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ފިކްސްޑް ޝެޑިއުލެއް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށާނެކަން ފާހަގަކޮށް މަންޓާ އިން ބުނީ ހިދުމަތް އަވަހަށް ފެށުމަށްޓަކާއި އެ ކުންފުނިން އިންޓަރިމް ޓާރމިނަލެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މަންޓާ އެއަރގެ ފުރަތަމަ ސީޕްލޭން ބުދަ ދުވަހު ގެނެސްފައިވާއިރު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދެވަނަ ސީޕްލޭން ރާއްޖެ އަންނާނެއެވެ. މަންޓާ އެއަރ އިން ޖުމްލަ 10 ސީޕްލޭން ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 7 ސީޕްލޭން ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މަންޓާ އެއަރ އިން ފުރަތަމަ ފްލައިޓްގެ ހިދުމަތް ފަށާފައިވަނީ މީގެ 7 މަސް ކުރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް