އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ލުއި ޚަބަރު - ނޮވެމްބަރު

"ނޮވެމްބަރު" ގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ކޭޕާކް ރެޒިޑެންސް

  • ނޮވެމްބަރު ގެ މަންޒަރުތައް ސިންގަޕޯރ ގައި ވެސް ނަގާނެ
  • ކޭޕާކުން ޑާކްރެއިންގެ ފިލްމުތަކަށް އަބަދުވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 9 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 17:28 1,587

ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރާއި ކޭޕާކްގެ މަންޑޭ - ފޭސްބުކް

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓްގެ ކުރިޔަށް އޮތް ފިލްމު "ނޮވެމްބަރު" ގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ކޭޕާކް ރެޒިޑެންސް ހަމަޖައްޖަސައިފިއެވެ.

ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ބުނީ، "ނޮވެމްބަރު" ގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ކޭޕާކް ވުމަކީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި ކޭޕާކްގެ ވެރިޔާ ހަސަން މަމްދޫހް (މަންޑޭ) އަބަދުވެސް ޑާކްރެއިންނާ ދޭތެރޭ ބަހައްޓާ ގާތް ކަމަށް ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމަށެވެ.

ކޭޕާކް ރެޒިޑެންސުން ވަނީ ޑާކްރެއިނުން މިފަހުން ހެދި ގިނަ ފިލްމުތަކަށް އެކި ކަހަލަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކުރާ އެ ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނަގާނީ މާލޭގެ އިތުރުން ސިންގަޕޫރާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައެވެ.

"ނޮވެމްބަރު" އަކީ އައިޝަތު ފުވާދާއި އަހުމަދު ތޮލާލުގެ ސްކްރިޕްޓްއަކަށް ތައްޔާރުކުރާ ލޯބީގެ ފިލްމެކެވެ.

ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެންނާނީ ޑާކްރެއިންގެ ގިނަ ފިލްމުތަކުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދިޔަ މަރިޔަމް މަޖުދާއާއި ޖުމައްޔިލް ނިމާލެވެ. އަދި ޚާއްސަ ރޯލަކުން އައިޝަތު ރިޝްމީއާއި އިސްމާއިލް ވަޖީހު ފެންނާނެ ކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު ފިލްމީ ދާއިރާއަށް މުޅިން އާ މޫނުތައް ވެސް ފިލްމުން ފެންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް