ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ލެޓްސް ގޯ މޯލްޑިވްސް

އިންޑިއަން އޯޝަންގެ ލީޑިންގ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރަކަށް ލެޓްސް ގޯ މޯލްޑިވްސް

  • 2017 ވަނަ އަހަރު ވެސް ލެޓްސް ގޯ މޯލްޑިވްސްއަށް މި އެވޯޑް ލިބިފައިވޭ
  • އެވޯޑްސް ބާއްވާފައިވަނީ މި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ގްރީސްގެ އެތީންސްގެ ސްޓަނިން ލޭކް ވޮލިއަގްމިނީގަ

ކ. މާލެ | 7 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 13:21 | 2,401

އިންޑިއަން އޯޝަންގެ ލީޑިންގ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރަކަށް ލެޓްސް ގޯ މޯލްޑިވްސް ހޮވި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒާ (ވ) އެވޯޑާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ / ފޮޓޯ: ޓުވިޓާ - ޓްވިޓަރ

އިންޑިއަން އޯޝަންގެ ލީޑިންގ އޮޕަރޭޓަރަކަށް ރާއްޖޭގެ ޓުއަ އޮޕަރޭޓަރެއްކަމަށްވާ ލެޓްސް ގޯ މޯލްޑިވްސް ހޮވިއްޖެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެވެން ސްޓާރސް ލަގްޒަރީ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ލައިފްސްޓައިލް އެވޯޑްސް ހަފްލާގައި ލެޓްސް ގޯ މޯލްޑިވްސްއަށް މި އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ މަތީ އެވޯޑް "ސިންގްނަމް ވަޔަރޓޫޓިސް ސީލް އޮފް އެކްސެލެންސް" ވަނީ އަރުވާފައެވެ. މި އެވޯޑާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ލެޓްސް ގޯ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒާއެވެ.

މީގެ ކުރިން 2017 ވަނަ އަހަރު ވެސް ލެޓްސް ގޯ މޯލްޑިވްސްއަށް މި އެވޯޑް ލިބިފައިވެއެވެ.

ލެޓްސް ގޯ މޯލްޑިވްސްއަކީ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ރިސޯޓާއި ސަފާރީ އަދި ޔޮޓްތަކާއި ގުޅުން އޮންނަ ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ބޮޑު އެއް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓާ ކުންފުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އެޖެންސީން އަގުހެޔޮ ޕެކޭޖްތައް ތައާރަފްކޮށްފައިވާއިރު، ވީއައިޕީ ކުލައިންޓުންނަށް ހާއްސަ ލަގްޒަރީ ޕެކޭޖްތަކާއި، ޓްރެވެލް އެޖެންޓުންނާއި ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާ ސުޕަރ ޔޮޓް ޗާޓާ ކުރުމާއި، އޭވިއޭޝަން ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިން އެސިސްޓެންސް ކޮށްދެއެވެ.

ސެވެން ސްޓާރ ލަގްޒަރީ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ލައިފް ސްޓައިލް އެވޯޑްސް ބާއްވާފައިވަނީ މި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ގްރީސްގެ އެތީންސްގެ ސްޓަނިން ލޭކް ވޮލިއަގްމިނީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.