ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ބޯހިޔާވަހިކަން

މިސަރުކާރުން 20،000 އާއިލާއަށް ގެދޮރު ދިނުމަށް ނިންމައިފި

  • ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައި ދޭންޖެހޭ
  • ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކުޑަ ރޭޓެއްގައި ލިބޭނެ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދޭނެ

ކ. މާލެ | 3 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:49 | 15,328

ފްލެޓްއަށް ފޯމްލުމަށް ރައްޔިތުން ކިޔު ޖެހިގެން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ 04 ދައުރުގެ ތެރޭގައި 20،000 އާއިލާއަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމަނައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިސަރުކާރުން ފުއްދާނެ ވައުދުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ވަނީ އިފްތިތާހްކޮށްފައެވެ.

ޕްލޭންގައި ބުނީ އަތް ފޯރާ ފަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުވައި ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ވައުދެއް ކަމަށާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަމަކީ އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގެ އަސްލެއް ކަމަށްވާތީ، މިއީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ހައްލުކުރަންޖެހިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ޕްލޭނުގައި ލަފާކޮށްފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އާބާދީ އަކީ (އޭގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީން ވެސް ހިމަނައިގެން) ގާތްގަނޑަކަށް 530،000 ކަމަށެވެ. މި ރޭޓުން ބަލާނަމަ 2028 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އާބާދީ 650،000 އަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ ގޭބިސީއެއްގައި 04 މީހުން އުޅޭނެ ކަމަށް ބެލި ނަމަވެސް އިތުރު 30،000 ގެ ބޭނުންވާނެއެވެ. މުޅި ގައުމަށް ބަލާނަމަ އިތުރު 20،000 ގެ ބޭނުންވާ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

މިޕްލޭންގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ 2023 ނިޔަލަށް 20،000 އާއިލާއަށް އާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް ހޯދައިދީ އެއާއިލާތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕްލޭންގައި ބުނީ، މިދާއިރާގައި ހުރި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަށް ބަލާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައި ދޭންޖެހިފައިވުމާއި، މާލެ ތޮއްޖެހިފައިވުމާއި، ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމުގައި ޚަރަދު ބޮޑުވުމާއި އިމާރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމާއި އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާހޯދޭނެ ގޮތްތައް މަދުވުން އަދި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުވައިދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގާނޫނީ އަދި އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް ނެތުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޕްލޭންގައި ބުނެފައިވަނީ މިދާއިރާގައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސްކަމެއްދޭނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުން އިތުރުކޮށްގެން ގެދޮރު ހޯދުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، ގާނޫނީ އިސްލާހުތަކާއި މިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވާއިދާރާތަކަށް ގެނެވޭ އިސްލާހުތަކުގެ ތެރެއިން ސޯޝަލް ހައުސިންގގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކުޑަ ރޭޓެއްގައި ލިބޭނެ ގޮތްތަކާއި ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ހޯދެން ހުރި ހައްލުތަކުންނާއި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ގެދޮރުގެ ދަތިތަކަށް ހައްލު ގެނައުން ހިމެނެއެވެ.

މިސަރުކާރުގައި 20،000 އާއިލާއަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަމާޒުހިފާފައިވާއިރު، ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގައި 4200 ފްލެޓު އަދި އަތޮޅު ތެރޭގައި 5000 ފްލެޓު އަޅަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.