ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ކޯޕަރޭޓް ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ 2019

ކޯޕަރޭޓް ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ 2019 ފަށައިފި

  • އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ދަނީ ދަރުބާރުގޭގައި
  • އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ދަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 29 އަދި 30 ގައި
  • އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ދާ ވަގުތު ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 17:34 | 2,741

މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި 80 އަށް ވުރެ ގިން ސްޓޯލް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ - އާކައިވް

ކޯޕަރޭޓް ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ 2019 ފަށައިފިއެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި އެކްސްޕޯ ފަށާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު މެންދުރު 1:30 ގައެވެ. މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ދަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 29 އަދި 30، ދެދުވަހު މެންދުރު 01:30 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އަށެވެ.

މި އަހަރުގެ ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 80 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްޓޯލް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ސްޓޯލްތަކަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ކުންފުންޏަކުން ލިބެން ހުންނަ މުދަލާއި ހިދުމަތާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ދާނެއެވެ. އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ކުންފުނި ތަކުން އެމީހުންގެ އާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް އެކްސްޕޯގެ ތެރޭގައި ލޯންޗްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު، ބައެއް ކުންފުނި ތަކުން، އެކްސްޕޯއަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. އެ ގޮތުން ސްޓޯލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްލުމުން، މި ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ ގުރުއަތުލުމުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ދާ ވަގުތު، މޯލްޑިވްސް ޔަންގް އެންޓަރޕްރިނުއަރ ސަމިޓް، މޯލްޑިވެސް ޓެކްސް ސަމިޓް، މޯލްޑިވްސް ވިމެން އެންޓަރޕްރިނުއަރ ސަމިޓް ގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ސަމިޓެއް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އެކްސްޕޯ އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާ އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕްގެ މެނޭޖަރ، އަހްމަދު ނާސިރު މައުލޫމާތުދެއްވިއެވެ.

ނާސިރު މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި މި ސަމިޓް ތަކުގައި މޮޑަރޭޓަރަކާއި ފަސް ޕެންލިސްޓުންނާއިކު ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އެއްވެސް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. ޕެނަލިސްޓުން ނަކީ، ވިޔަފާރިއާއި މާލީ ދާއިރާއިން ފުންނާބު އުސް މީހުން ކަމަށާއި ސަމިޓް ކުރިއަށް ދަނީ ވީހާވެސް ބޮޑަށް އޯޑިއަންސް އާއި އިންޓަރެކްޓް ކޮށްގެން ކަމަށް ނަސީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލު ވަނީ އެކްސްޕޯއަށް ވަޑައިގެން، ސްޓޯލަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ސްޓޯލްތައް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.