ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
އެމް7

އެމް7 އިން "ހެޔޮ ހިތަކާއި އެކު" ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ

  • މި ހަރަކާތުގައި އެމް7 ގެ ސަތޭކަ އެއްހާ މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެ
  • މުއައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައި ވަނީ ރަތް ކުލައިގެ ހެދުމުގަ
  • ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ގުރުއަތުލުމެއްގެ ތެރެއިން 30 ޕަސެންޓާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 11:38 | 2,608

އެމް7 ގެ ހުރިހާ ސްޓާފުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވޭ - އާކައިވް

ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމް7 އިން "ހެޔޮ ހިތަކާއި އެކު" ނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީއެވެ.

އެމް7 ގެ ސަތޭކަ އެއްހާ މުއައްޒަފުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެއެވެ. މުއައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައި ވަނީ ރަތް ކުލައިގެ ހެދުމުގައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމް7ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު އަބްދުލް ސައްތާރު ވިދާޅުވީ، މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހިތުގެ ބައްޔަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވާ، ހިތުގެ ބަލިތައް ހުންނަ މީހުންނާއި މެދު ވިސްނުމުގެ މަގްސަދުގައި ކަމަށެވެ.

އެމް7 ގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިބްރާހިމް ރަޝީދު ރާއްޖެއެމްވީ އާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، ހިތުބައްޔާއި ބެހޭގޮތުން މީހުންގެ މައުލޫމާތު އިތުރު ކުރުމުގެ މަގްސަދު ގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ހަރަކާތުގައި، އެމް7 ގެ ފިހާރަތަކުން ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ގުރުއަތުލުމެއްގެ ތެރެއިން 30 ޕަސެންޓާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމުގައެވެ.

މި ހަރާކާތުގެ ތެރެއިން އެމް7 ގެ ސްޓާފުން އާދިއްތަ ދުވަހު އޮފީއަށް އައިސްފައި ވަނީ ހިނގާފައެވެ. އެމް7 އިން ވިޔަފާރި ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށާއި ކޮންމެ ސްޓާފަކަށް ހިތުގެ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް އެކުލެވޭ ކާޑެއް ހިދިޔާކުރެއެވެ.

އެމް7 ސްޓޭޝަނަރީގެ ނަމުގައި ޕްރިންޓަރަކާއި އެކު ފެށި އެމް7 ގެ ވިޔަފާރިއަށް 42 އަހަރު ވެފައި ވާއރިު، ފާއިތުވި ތިން އަހަރު އެމް7 ވަނީ "ގޯލްޑް100" ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައެވެ. އެމް7 ގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު އެމް7 ބުކްސްޓޯރ އާއި، އެމް7 ޕްރިންޓް، އަލްފަލާހް އަދި އެމް7 މީޑީއާގެ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.