ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޓީއެމްއޭ

ޓީއެމްއޭއަށް އިތުރު ހަތަރު ސީޕްލޭން ގެނެސް، ފްލީޓް ބޮޑުކުރަން ހަމަޖެހިއްޖެ

  • އިތުރުކުރާ ހަތަރު ސީޕްލޭންގެ ތެރެއިން އެއް ސީޕްލޭން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރާއްޖެ ގެނެވިފަ
  • ބާކީ އޮތް ތިން ސީޕްލޭން ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު
  • އަލަށް ހުޅުވާ އިތުރު ރިސޯޓްތަކަށް ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަކީ ވެސް އަމާޒެއް ކަމަށް ޓީއެމްއޭއިން މައުލޫމާތުދޭ

ކ. މާލެ | 27 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 08:02 | 2,637

ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭނެއް - ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް (ޓީއެމްއޭ) ގެ ފްލީޓްއަށް ހަތަރު ސީޕްލޭން އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ޓީއެމްއޭއިން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ 52 އުޅަނދުގެ ފްލީޓަށް އިތުރުކުރެވޭ މި ހަތަރު ސީޕްލޭން އިތުރު ކުރުމަކީ އެ ކުންފުންޏަށް މި ފާއިތުވި 30 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެވުނު އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެވެ.

ޓީއެމްއޭއަށް އިތުރުކުރާ ހަތަރު ސީޕްލޭންގެ ތެރެއިން އެއް ސީޕްލޭން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރާއްޖެ ގެނެވިފައެވެ. އަދި ބާކީ އޮތް ތިން ސީޕްލޭން ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ގެނައި ފްލައިޓް ގެނެސްފައިވަނީ ޕޯޗުގަލްގެ ސަންޓަ މާރިއާ އިންނެވެ. އަދި އެ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސަފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 18:10 ހާއިރުއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ޓީއެމްއޭއިން އިސް ރޯލެއް އަދާކޮށްފައިވާނެ ކަމށާއި އެ ކުންފުންޏަށް އަލަށް ގެނެވޭ މި ފްލައިޓުތަކުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރަށް ވުރެ ފަސޭހަ ހިދުމަތެއް ދީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަލަށް ހުޅުވާ އިތުރު ރިސޯޓްތަކަށް ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަކީ ވެސް އަމާޒެއް ކަމަށް ޓީއެމްއޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.