ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ދުނިޔެ - ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލުން

ނަމްގެ ގަބުރާ ދޭތެރޭގައި ކަންކުރާނެ ގޮތެއް އަދި ނުނިންމާ:މެލޭޝިއާ

  • ނަމް މަރާލީ ބާރުގަދަ ވިހައެއް ހާކައިގެން

އަހުމަދު އަނޫޝު
IamAhmedAnoosh

ކ. މާލެ | 12 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 02:53 | 9,547

މަރާލައިފައިވާ ކިމް ޖޮން ނަމް - އޭއެފްޕީ

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުންގެ އެއްބަފާ ބޭބެ ކިމް ޖޮން ނަމްގެ ގަބުރާ ދޭތެރޭ ކަން ކުރާނެ ގޮތެއް އަދި ނުނިންމާ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފިއެވެ.

ކިމް ޖޮން ނަމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ނިންމާ މެލޭޝިއާގެ ފުލުހުން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ކިމް ޖޮން ނަމްގެ ހަށިގަނޑު ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މެލޭޝިއާގެ ޑެޕިއުޓީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ހިލްމީ ޔަހްޔާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނޫސްވެރިންނަށް ވިދާޅުވީ ފުރާނަ ނެތް ހަށިގަނޑެއް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭއްވޭނެ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން ކިމް ޖޮން ނަމްގެ ހަށިގަނޑު ދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތަކަށް އެކަމަށް އެދުމަށްވެސް ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކިމް ޖޮން ނަމްގެ އާއިލާއިން، އާއިލާއަށް ހަށިގަނޑު ލިބިދިނުމަށް ނޭދޭނަމަ، ކިމް ޖޮން ނަމް މެލޭޝިއާގައި ވަޅުލެވިދާނެކަމަށެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަ ލަމްޕޫރުން ފުރަން ވެގެން އެއާޕޯޓަށް ގޮސް ހުއްޓައި ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލާފައި ވަނީ ދެ އަންހެނުން ވެގެން ކިމް ޖޮން ނަމް ގައިގައި ބާރުގަދަ ވިހައެއް ހާކައިގެންނެވެ. މަރާލިތާ މަދު ދުވަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި އެނގިގެން ދިޔައީ ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލައިފައި ވަނީ ވަރަށް ވިހަ ގަދަ ކެމިކަލް ހަތިޔާރެއް ކަމަށްވާ "ވީއެކްސް ނާވް އެޖެންޓް" ބޭނުންކޮށްގެން ކަމެވެ. މެލޭޝިއާއިން ހެދި ޓޮކްސިކޮލޮޖީ ރިޕޯޓުތައް ދައްކާ ގޮތުން ކިމް ޖޮން ނަމް އަށް ހަމަލާ ދިފައިވާ ކެމިކަލް ހަތިޔާރު، "ވީއެކްސް ނާވް އެޖެންޓް" އަކީ އދ. އިން ވެޕަން އޮފް މާސް ޑިސްޓްރަކްޝަން ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

ކިމް ޖޮން ނަމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ދެއަންހެނަކަށް މެލޭޝިއާއިން ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު އެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އެމީހުންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އަންނާނެއެވެ. ފުލުހުން ދަނީ އުތުރު ކޮރެއާގެ ހަތް ރައްޔިތަކު ކިމް ޖޮން ނަމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހޯދަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކު އެމީހުންގެ ގައުމު، އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި އަނެއް ތިން މީހުންނާ މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ތަހުގީގަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާއިރު އެމީހުން ތިބީ ކުއަލަ ލަމްޕޫރުގައި ހުންނަ އުތުރު ކޮރެއާގެ އެމްބަސީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.