ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - އިންޑިއާ

އިންޑިއާއިން ކޯޕަރޭޓް ޓެކްސް 25.75 އިންސައްތަ އަށް ދަށަށް ޖައްސައިފި

  • މީ އިންޑިއާގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް
  • އިންޑިއާ އަކީ އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ތިން އިގްތިސާދިގެ ތެރެއިން އެއް އިގްތިސާދު
  • މި ފިޔަވަޅު ތަކަކީ އޭޝިއާގެ އެހެން ގައުމުތަކާއި އެއް ފަންތީގެ ފިޔަވަޅު ތަކެއް

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 09:55 1,747

އިންޑިއާގެ ކޯޕަރޭޓް ޓެކްސް ކުރިން ހުރީ 30 އިންސައްތައިގަ އެވެ. - އެރަބް ނިއުސް

އިންޑިއާއިން ކޯޕަރޭޓް ޓެކްސް 30 އިންސައްތަ އިން 25.75 އިންސައްތައަށް ދަށައް ޖައްސައިފިއެވެ.

ކޯޕަރޭޓް ޓެކްސް ނަގާ މިންވަރު ދަށްކޮށްފައިވަނީ، އިންޑިއާގެ ދުވެލި މަޑުވަމުން އަންނަ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމަށް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރު ކުރުމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ނިރްމަލާ ސިތަރަމަން ވަނީ އިންޑިއާގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންފަށައިފާ ވާކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. އިންޑީއާ ސަރުކާރުން ވަނީ "މިނިމަމް އަލްޓަނޭޓިވް ޓެކްސް ފޮރ ޑޮމެސްޓިކް ކޮމްޕެނީޒް" ވެސް ދަށަށް ޖައްސާފައެވެ.

އިންޑިއާ އަކީ އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ތިން އިގްތިސާދުގެ ތެރެއިން އެއް އިގްތިސާދެވެ. އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެޅި އައު ފިޔަވަޅު ތަކަކީ އޭޝިއާގެ އެހެން ގައުމުތަކާއި އެއް ފަންތީގެ ފިޔަވަޅު ތަކެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ސިތަރަމަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމަށް އެ ގައުމުގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެމީހުން ބުނަމުން ދަނީ ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދަށް ގެނައި މި ބަދަލާ އެކު އިންޑިއާގެ ފަގީރުންނާއި މުސައްދިންނާއި ދެމެދު އޮންނަ ފަރަގު އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ދާނެ ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް