ބުރާސްފަތި 24 އޮކްޓޯބަރ 2019
07 ހެއި
1441 ސަފަރު 25
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި 82 ކެމިކަލް ގުދަން، ގެތަކާއި އިންވެގެން 96 ގުދަން

  • ޖުމްލަ 126 ގުދަން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 19:17 3,400

ކެމިކަލް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ގުދަނެއް - ޓްވިޓަރ

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި 82 ކެމިކަލް ގުދަން ހުރިއިރު، މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކާއި އިންވެގެން 96 ގުދަން ހުރި ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސް ގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، މިހާރު ރައްޔިތުން ތެރޭގައި އެންމެ ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިވަނީ ކެމިކަލް ތަންތަނުގައި ގުދަން ކުރެވިފައި ހުރި ގޮތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައުމަށް ފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އިސްނެގުމުގެ ދަށުން، މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ކެމިކަލް ގުދަން ކުރެވޭ ގޮތުގެ ދިރާސާއެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބެލި ބެލުމުން 126 ކެމިކަލް ގުދަން މާލޭގައި ހުރި ކަމަށާއި، އެތަންތަނަކީ މިހާރުވެސް އެކިވައްތަރުގެ ކެމިކަލްތަށް ގުދަން ކޮށްފައިވާތަން ކަމަށް މާރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކެމިކަލް ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 82 ގުދަނަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތްތަކުގައި ހެދިފައިވާ ގުދަންތައްކަން. މާލޭގައި ހެދިފައިވާ ގުދަންތަކުގެ ތެރެއިން 98 ގުދަނަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތްތަކާއި އިންވެގެން ހަދާފައިވާ ގުދަންތައް.

~ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ~ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ~

އެ ދިރާސާގެ އަލީގައި މާލެއަށް ގުދަން އެތެރެ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް މީގެ ކުރިން ވާހަކަތައް ދެކެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކަންތައްތަކެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް