އަންގާރަ 26 މެއި 2020
07 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 03
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:32
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޖޮއިންޓް ރީޖަނަލް ސޯޗަލް ވޯކް ކޮން

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ކޮންފަރެންސްގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

  • ކޮންފަރެންސް ބޭއްވޭނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 18 އިން 20 ގެ ނިޔަލަށް
  • ކޮންފަރެންސްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 30 ގައުމުން ބައިވެރިވޭ
  • މި ކޮންފަރެންސަކީ ކޮންމެ ދެއަހަރުން އެއް އަހަރު ބާއްވަމުންގެންދާ ކޮންފަރެންސެއް

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 12:54 | 2,552

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޖޮއިންޓް ރީޖަނަލް ސޯޗަލް ވޯކް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން - ގެންޑާ މިނިސްޓްރީ

25 ވަނަ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޖޮއިންޓް ރީޖަނަލް ސޯޗަލް ވޯކް ކޮންފަރެންސް ގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ފަޒްނާ ޝާކިރު އާއި މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ބޭއްވޭ މި ކޮންފަރެންސްގެ މިއަހަރުގެ ޝިއާރަކީ މުޖުތަމައުގެ ހުރިހާ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމަށް އިޖްތިމާއީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

މިއަހަރުގެ ކޮންފަރެންސް ބޭއްވޭނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 18 އިން 20 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އެގޮތުން، މުހިއްމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މި ކޮންފަރެންސަކީ ކޮންމެ ދެއަހަރުން އެއް އަހަރު ބާއްވަމުންގެންދާ ކޮންފަރެންސެކެވެ.

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 30 ގައުމުން ބައިވެރިވާ މި ކޮންފަރެންސްގައި 1000 އަށްވުރެ ގިނަ ތަޖުރިބާކާރު އިޖްތިމާއީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ސިޔާސަތު އެކުލަވާލާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ދަރިވަރުންވެސް ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.