ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ލުއި ޚަބަރު - ޝޭޜްޝަހް

''ޝޭރްޝާހް'' ޝޫޓީންގައި ސިދާތް އަށް އަނިޔާވެއްޖެ

  • އަނިޔާވީ ބައިސްކަލު ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 19 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 00:29 1,482

ސިދާތް މަލޯތްރާ - ބޮލީވުޑް ޓެބްލޮއިޑް

1999 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާއި ދެމެދު ހިނގި "ކާގިލް'' ހަނގުރާމަގައި މަރުވި ކެޕްޓަން ވިކްރަމް ބަޓްރާގެ ބައޮފިކް ''ޝޭރްޝާހް" ފިލްމަށް ކާގިލްގައި ޝޫޓްކުރަމުން ދަނިކޮށް ސިދާތް މަލޯތްރާ އަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. އަނިޔާ ލިބުނަސް އުމުުރުން 34 އަހަރުގެ ސިދާތް ދަނީ ފިލްމު ޝޫޓިން އާއިގެން ކުރިއަށެވެ.

ސިދާތް އަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ އުސް ސަރަހައްދަކުން ބައިސްކަލުގައި ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ބުދަ ދުވަހުއެވެ. ސިދާތް ބުނީ، ބައިސްލުން ވެއްޓުމުން ފުދޭ ވަރަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެެވެ. ލިބުނު އަނިޔާތައް ރަނގަޅުވާން ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ރަނަގާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަނިޔާތައް ރަނގަޅު ނުވިޔަސް ސިދާތް ބޭނުންވީ ފިލްމުގެ ޝޫޓިންއާއިގެން ކުރިޔަށްދާށެވެ.

އެފަދަ ކަންތައްތަކާއިވެސް ދިމާވާނެ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ކުރިޔަށް ދެތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ހާލު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ސިދާތް ބުންޏެވެ. ސިދާތް ބުނީ، ކާގިލް އަކީ ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ޝޫޓްކުރާ ހިސާބަކަށް ނުވާތީވޭ އެ ސަރަހައްދުގައި ފިލްމެއް ޝޫޓްކުރަން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ތަޖުރިބާ ކުރަން ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފަރުބަދަ މަތީގައި ފިލްމުގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވާކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އޭނާ ބުނީ، ފިލްމުގެ އެކްޝަން މަންޒަރު ނަގަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އުދަނގޫ ކަންތައްތަކާއި ދިމާވި ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ޓީމުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވިޝްނޫ ބަތްރާ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ އެ ފިލްމުގައި ކިޔާރާ އަދްވަނީވެސް ހަރަކާތްތެެރިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް