އަންގާރަ 15 އޮކްޓޯބަރ 2019
12 ހިތަ
1441 ސަފަރު 16
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

އަނިޔާކުރި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރީ ބޯޑުން އެޅި ފިޔަވަޅު ލުއިވުމުން: ފުލުހުން

  • އިސްތިއުނާފަށް ހުށައެޅީ އެކަށީގެން ސީޕީއަށް ގަބޫލުކުރެއްވޭތީ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 22:23 3,232

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު - ރާއްޖެއެމްވީ

ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގަދަބާރު ބޭނުން ކޮށްގެން މީހަކަށް އަނިޔާކުރި ޑްރަގް އެންފޯސް ޑިޕާޓްމެންޓް (ޑީއީޑީ) ގެ ހަތް ފުލުހުން ޑީމޯޓް ކުރަން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރީ އެ ފުލުހުންނަށް ދިން އަދަބު ލުއި ވުމުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ނިންމެވީ އެފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ މާ ލުއި ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުންގެ ޑީއީޑީއިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މ. އުޖާލާގެ ބަލައި ފާސްކުރިއިރު އެ ގެއިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އެ ގެއަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އެގެއަށް އައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެކެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރާ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާންމު ވެފައެވެ.

އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނިންމިއިރު ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް ކޮމާންޑުން އެކަން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށައެޅުމުން، ބޯޑުން ވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަތް ފުލުހުން ޑީމޯޓްކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޑީޕާޓްމަންޓް ބަދަލުކޮށް އަހުލާގީ ކުލަ އަދި މެޑަލް ވަނީ އަތުލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް