ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

އަނިޔާކުރި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރީ ބޯޑުން އެޅި ފިޔަވަޅު ލުއިވުމުން: ފުލުހުން

  • އިސްތިއުނާފަށް ހުށައެޅީ އެކަށީގެން ސީޕީއަށް ގަބޫލުކުރެއްވޭތީ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 22:23 3,685

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު - ރާއްޖެއެމްވީ

ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގަދަބާރު ބޭނުން ކޮށްގެން މީހަކަށް އަނިޔާކުރި ޑްރަގް އެންފޯސް ޑިޕާޓްމެންޓް (ޑީއީޑީ) ގެ ހަތް ފުލުހުން ޑީމޯޓް ކުރަން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރީ އެ ފުލުހުންނަށް ދިން އަދަބު ލުއި ވުމުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ނިންމެވީ އެފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ މާ ލުއި ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުންގެ ޑީއީޑީއިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މ. އުޖާލާގެ ބަލައި ފާސްކުރިއިރު އެ ގެއިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އެ ގެއަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އެގެއަށް އައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެކެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރާ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާންމު ވެފައެވެ.

އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނިންމިއިރު ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް ކޮމާންޑުން އެކަން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށައެޅުމުން، ބޯޑުން ވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަތް ފުލުހުން ޑީމޯޓްކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޑީޕާޓްމަންޓް ބަދަލުކޮށް އަހުލާގީ ކުލަ އަދި މެޑަލް ވަނީ އަތުލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް