ބުރާސްފަތި 24 އޮކްޓޯބަރ 2019
07 ހެއި
1441 ސަފަރު 25
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

އަނިޔާކުރި ހަތް ފުލުހުން ޑީމޯޓްކޮށްފި

  • އިތުރަށް ބަލައި މުރާޖާކުރަން ވަނީ ފޮނުވާފައި
  • އެ ފުލުހުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް ވެސް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 15 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 22:53 7,658

ފުލުހުން މީހަކަށް އަނިޔާކުރާ ތަން ފެންނަ ވީޑިއޯ - ޓްވިޓަރ

ގަދަބާރު ބޭނުން ކޮށްގެން މީހަކަށް އަނިޔާކުރި ޑްރަގް އެންފޯސް ޑިޕާޓްމެންޓް (ޑީއީޑީ) ގެ ހަތް ފުލުހުންގެ ޑިމޯޓްކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޑިޕާޓްމެންޓް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ޖުލައި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު މ. އުޖާލާގެ އަށް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ވަދެ ގަދަބާރު ބޭނުން ކޮށްގެން ޑީއީޑީ ފުލުހުން މީހަކަށް އަނިޔާކުރި ވީޑިއޯ އެއް އާއްމުވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގައި ހިމެނޭ ފުލުހުން ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް ކޮމާންޑުން އެކަން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށައެޅުމުން، ބޯޑުން ވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަތް ފުލުހުން ޑީމޯޓްކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޑީޕާޓްމަންޓް ބަދަލުކޮށް އަހުލާގީ ކުލަ އަދި މެޑަލް އަތުލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެ ކުށްތަކުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ފޮލިސް އަށް ވެސް ލިބިގެންދާ ބާރުގެ ދަށުން 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު ވަނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ނިންމި ނިންމުން އިތުރަށް ބަލައި މުރާޖާ ކުރަން ފޮނުވާފައިވާ ކަަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެހެން ކަމުން އެ މައްސަލަ އޮތީ މިހާރު ފުލުހުންގެ އިސްތިއުނާފް ކޮމިޓީގައި ކަަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް